Zorgeloos: menselijkere, eenvoudigere en goedkopere zorg

Op de 1ste verjaardag van de beweging Nederland Kantelt werd door oprichter Jos de Blok (Buurtzorg) het initiatief Zorgeloos gelanceerd. Samen met de bende van 3 (innovator Kim Spinder en de hoogleraren Matthieu Weggeman en Jan Rotmans) willen ze de zorg radicaal vernieuwen en beginnen een nieuwe zorgverzekering in 2017. Met succes, eind december 2015 staat de teller al op meer dan 7.000 leden!

Oprichter Jos de Blok: “Het is al tien jaar onrustig in de zorg, van jeugdzorg tot ouderenzorg, van geestelijke- tot andere zorginstellingen. Het systeem is belangrijker geworden dan de mensen die erin werken of er gebruik van maken. Als je een zorgverzekering afsluit, wil je verzekerd zijn van goede zorg. Juist op de momenten dat je die zorg nodig hebt, wil je niet nadenken over de vergoeding of de kwaliteit.” En hij gaat verder: “De huidige zorgzekering bestaat uit omslachtige polissen en bakken aan bureaucratie. De verzekeraars zijn te veel gericht op geld en te weinig op zorg. Zorgeloos gaat zich juist richten op de mensen die zorg nodig hebben. Zij kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de zorgprofessional. Met de mensen die zorg nodig hebben, gaan we samen de nieuwe zorgverzekeraar vormgeven. Zorgeloos staat voor menselijker, eenvoudiger en goedkoper.”
Jan Rotmans: “We gaan niet eerder met Kerstverlof dan dat we de 10.000 steunbetuigers voor Zorgeloos hebben gehaald -)”
Een nieuwe zorgverzekering is nog in de maak. Zorgeloos is de weg erheen. Iedereen die betere ideeën heeft voor het huidige commerciële systeem van de zorgverzekering, is bij de Blok en de bende van 3 welkom. Er moet zo een beweging ontstaan die de zorg radicaal verandert, die de mens weer centraal zet en de macht van de grote zorgverzekeraars weet te breken. Verzekerden moeten daarom vanaf het begin veel te zeggen hebben.

Jan Rotmans: “Binnen de zorg zijn inmiddels al veel vernieuwingsnetwerken actief die de zorg radicaal willen vernieuwen. Als die netwerken zich met elkaar verbinden ontstaat een belangrijke pijler onder de beweging Zorgeloos. Intussen leren we van alle eerdere pogingen om een alternatieve zorgverzekeraar op te richten.” Het opzetten van een zorgverzekering gaat gepaard met veel bureaucratische rompslomp. De oprichter van Anno2012, (ook betrokken bij Zorgeloos) begon eerst aan de achterkant en regelde alle wettige papieren, maar haalde het niet, ondanks alle steun en lof, wegens het geringe aantal leden. Zorgeloos keert dat om en zet daarmee de leden voorop.”

De teller van aanmelders voor de alternatieve zorgverzekeraar staat inmiddels op 7.362 en het ziet er naar uit dat voor het eind van het jaar 2015 de 10.000 aanmeldingen binnen zijn. Zorgeloos is een verbinderstraject en een koploperproject omdat het de zorgnetwerken in Nederland wil verbinden en de zorgverzekering menselijker en transparanter wil maken. Niet iedereen kan in Nederland zo maar een zorgverzekeraar oprichten.

Jos de Blok: “We willen een alternatieve zorgverzekeraar, maar daarvoor moeten we eerst onze stem laten horen. Daarom is deze website in december 2015 gelanceerd en vragen we iedereen Zorgeloos te ondersteunen. Sluit je aan want met jouw support kunnen we samen iets veranderen!”

Nederland Kantelt bouwt aan een samenleving waarin onderwijs talent ontwikkelt, de financiële sector gezond is, de zorg echt zorgt en de energieopwekking duurzaam is.