We Economics: flexibiliteit voor informatiewerkers

Paul Bessems is ondernemer, adviseur en (co-)auteur van acht managementboeken. Hij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van fundamenteel nieuwe organisatievormen zoals communities, hybride en blockchain organiseren. Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook fellow van de Weconomics Foundation en The Institute for New Organizational Thinking.

We economics begeleidt startups, projecten en organisaties van idee tot community. We Economics doet dit met een fundamenteel nieuw organisatiemodel, een infrastructuur en een transitieprogramma. Projecten en aangesloten communities delen allemaal dezelfde waarde: ze vinden het belangrijk dat de welvaart die we nu consumeren, duurzaam ‘geproduceerd’ wordt en willen daar aan bijdragen.
 
“Het vernieuwende van Weconomics is dat we zien dat er heel veel burgerinitiatieven zijn en ook (grote) organisaties zijn die willen vernieuwen, maar niet weten hoe en opgesloten zitten in een gevangenis van oude aannames en geframde ideeën.”
Zelf gelooft Paul dat we als mens in staat zijn een duurzame welvaart te organiseren wanneer we slimmer samenwerken, onze productiviteit verbeteren en de surplustijd inzetten voor taken die de overheid steeds vaker terugbrengt naar de burger.

“De welvaart die we nu consumeren wordt nog lang niet duurzaam geproduceerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de snel stijgende schuldenlast, vluchtelingenstromen, ongelijke verdeling van werk, inkomen en vermogen, het opraken van schaarse grondstoffen, de opwarming van de aarde en problemen in de zorg, het onderwijs en de veiligheid in de wijk.” Dit zijn in potentie ontwrichtende ontwikkelingen voor onze manier van leven. Het idee achter vooruitgang is dat onze kinderen het beter zullen krijgen. Maar kunnen we dat waarmaken met de huidige manier van denken en doen? “Een duurzame welvaart is voor mij een welvaart die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Ik geloof dat wij als mens in staat zijn een duurzame welvaart te organiseren wanneer we de juiste organisatieontwerpen gebruiken om productiever te worden en de surplustijd slim gebruiken voor verduurzaming van onze welvaart. Het vernieuwende van Weconomics is dat we zien dat er heel veel burgerinitiatieven zijn en ook (grote) organisaties zijn die willen vernieuwen, maar niet weten hoe en opgesloten zitten in een gevangenis van oude aannames en geframde ideeën.”

Met het bewezen organisatiemodel loopt We Economics voorop met de fundamenteel nieuwe manier van organiseren. Daarbij doet We Economics heel veel projecten die het zelfde gedachtegoed volgen, maar ook weer erg divers zijn in de domeinen waarin ze plaatsvinden: zorg, onderwijs, duurzame energie, verbeteren productiviteit etc. Als belangrijkst barrière ziet Paul de macht van de ‘elite’ en oud denken: “Voor geld ga je naar de bank, voor zorg naar de overheid en voor werk naar een bedrijf. Maar via bijvoorbeeld het ThoughtExpedition komt hier verandering in. Een goed organisatiemodel kan elk verdienmodel aan. De verschillende projecten en exploitaties worden hybride gefinancierd. Daarbij wordt toegevoegde waarde in Weconomics organiseren niet alleen geruild tegen geld maar ook tegen credits, energie, afval, tijd etc. Dit is met de blockchain goed te organiseren.”