Warm thuis

Omdat er een dringende behoefte aan ademruimte is, wil Sterk door Liefde hiervoor ruimte bieden met een fysieke plek, een warm thuis. Een plek waar mensen met en door elkaar waarde creëren. Waar zij er voor elkaar zijn vanuit wederkerigheid en ‘naar draagkracht en vermogen’ bijdragen.

Yael van Assendelft is initiator van Sterk door Liefde, Warm Thuis. Zij ziet het als vanzelfsprekend om er voor elkaar te zijn, elkaar te sterken en verder te brengen. Wel vindt zij dat daar wederkerigheid bij hoort vanuit de wil om iets terug te doen waarbij het principe ‘naar draagkracht en vermogen’ leidend is. In warm thuis is het belangrijk dat mensen zichzelf zijn en het gevoel te geven dat ze goed genoeg zijn en ertoe doen. Dát ziet zij als verantwoordelijk handelen. Warm thuis heeft dan ook geen onderliggend belang of agenda zoals veel vergelijkbare organisaties/instanties vaak wel hebben.
Dringende behoefte aan adem ruimte en dan het liefst op eigen kracht, maar niet alleen
Warme positieve aandacht
De huidige onrustige tijden vol verandering, onzekerheid en stress over de toekomst leggen extra druk op ons toch al zo drukke leven. Het maakt dat er een groeiende behoefte ontstaat aan adem ruimte. Daarnaast is aandacht aan de innerlijke vitaliteit van mensen wezenlijk belang om zowel zakelijk, privé als persoonlijk alle ballen in de lucht te kunnen houden. Hiervoor wil Sterk door Liefde ruimte bieden met een fysieke plek. Het kerndoel van dit huis, warm thuis, is mensen te sterken op hun weg én hierbij de eigen kracht aan te wakkeren, ongeacht of iemand goed of minder goed in zijn vel zit. Door deze inclusiviteit in de doelgroep kan een versterkend effect ontstaan. Mensen kunnen iets betekenen voor elkaar en elkaar verder brengen. Een betekenisvolle wisselwerking die directe of indirecte ruil van tijd, aandacht, talenten, goederen, diensten en geld met zich meebrengt, waarbij het huis het principe hanteert van ‘naar draagkracht en vermogen’.

Ieder mens weet in zijn hart wat het beste is voor hem/haar. Alleen is het in de huidige complexe wereld niet gemakkelijk om hier bij te komen. Warm thuis faciliteert hierbij. Mensen kunnen doelgericht langskomen of binnenlopen voor een adem ruimte bezoek, luisterend oor, inspirerend gesprek, gezelschapsmaaltijd, massage, langzame lichamelijke beweging als yoga en tai chi, wandel(coach)ing, ontspannende doe-bezigheden en hart onder de riem producten. Voor bedrijven wordt een dienstenpakket samengesteld uit dit aanbod.

Sterk door Liefde, warm thuis zit in de opstartfase. Er wordt nog gezocht naar een fysieke locatie. Bezoekers kunnen betalen in zowel geld als in ruileenheden (credits in tijd). Inkomsten worden gegenereerd uit diensten voor bedrijven en particulieren (onthaast- en oplaad abonnementen). Daarnaast betalen facilitators straks een fee voor gebruik van de faciliteiten van het huis. Ook komen er inkomsten uit de gebruikte consumpties en dat wat het huis verder nog produceert. Tenslotte vormt de financiële steun van vrienden van het huis met een gift of contributie een inkomstenbron.