Van machteloosheid naar handelingsperspectief

Ook al zijn de maatschappelijke vraagstukken complex, het MUNTproject maakt zonder grote woorden duidelijk, dat je met elke munt die je uitgeeft iets teweeg kunt brengen, dus ook ‘iets kunt betekenen’.

Wim van Bokhorst is educatief ontwerper, verhalenverteller en theatermaker onder de naam KEETmeester. Hij werkt als zelfstandig ondernemer voltijd aan allerlei projecten om mensen te laten ontdekken wat ze allemaal kunnen.
Met elke munt die je uitgeeft kun je iets teweegbrengen
Wat maakt dit project tot een bijzonder vernieuwend project?
Het MUNTproject is een eenvoudig, educatief concept voor bovenbouw basisonderwijs om te ontdekken wat je WEL kunt betekenen in grote maatschappelijke vraagstukken. De uitdaging voor de leerlingen is: “Onderzoek wat je met jouw MUNT in beweging brengt.” Ook al zijn de maatschappelijke vraagstukken complex, het MUNTproject maakt zonder grote woorden duidelijk, dat je met elke munt die je uitgeeft iets teweeg kunt brengen, dus ook ‘iets kunt betekenen’. Via de leerlingen worden ook leerkrachtenteams en gezinnen aangesproken. In onderling overleg bakenen leerlingen en leerkracht het onderzoekterrein af tot b.v. ‘de ontbijttafel’. Ze verdelen de taken, doen onderzoek en presenteren het aan elkaar en aan anderen. In de uitvoering zijn vaardigheden als ’t schrijven van een verzoek, het wijs omgaan met media, het analyseren van gegevens en het gebruik van moderne presentatiemiddelen geïntegreerd.

Is het een kantelproject of een koploperproject?
Het is een kantelproject, omdat het besef dat je met je MUNT elke dag weer kunt kiezen, van passieve burgers, actieve deelnemers maakt.

Ben je als initiatiefnemer kantelaar, koploper of verbinder?
Als initiatiefnemer ben ik vooral kantelaar. Instrumenten ontwerpen die iets teweeg brengen in het bewegen van mensen.

Welke barrières hebben jullie moeten overwinnen?
De belangrijkste barrière is de overtuiging bij te veel leerkrachten dat ze geen tijd hebben voor deze inclusieve vorm van leren. Bij de zoektocht naar een Organisaties van Naam om het mee te dragen bleek STRO (Social Trade Organisation in Utrecht) een inspirerende partner. In het voorjaar is een pilot met een proefgroep van De Noordkaap in Oostwold-Midwolda (Groningen) met succes afgerond.

Wat is het verdienmodel?
De kosten zijn beperkt en bestaan uit het op afstand aansturen van de leerlingen en het ondersteunen van de leerkracht. De school betaalt zelf afhankelijk van de gekozen begeleiding uit leerlinggelden en/of nascholingsbudget.

Wat is het verdienmodel?
Door het eenvoudig veranderen van het perspectief komt een nieuwe dimensie in zicht. Leerlingen worden onderzoekers, krijgen verantwoordelijkheid en ontdekken wat ze kunnen. Er blijken meerdere wegen te zijn om te verkennen en te bewandelen.