United4Education verbindt onderwijsvernieuwing

United4Education verbindt onderwijsvernieuwers en hun ideeën met als uiteindelijke doel een kanteling van het onderwijs. Sandra Verbruggen constateert dat de onderwijsvernieuwingsprojecten van tegenwoordig bijna altijd gaan over wat het kind wil leren, terwijl oudere veranderingstrajecten juist allemaal ingrepen in het bestaande onderwijssysteem.

United4Education is ontstaan in november 2013 toen een groep onderwijsvernieuwers samenkwam op initiatief van Sandra Verbruggen en Jan Rotmans. Verbruggen vertelt dat het bijzondere aan het project is dat het alle goede en innovatieve onderwijsideeën met elkaar wil verbinden. “We dragen nadrukkelijk niet zelf een visie uit, maar willen verbinden en opschalen om de kritische massa te genereren die een onomkeerbare kanteling van het onderwijs bewerkstelligt.” United4Education constateert dat het doel en de rol van het onderwijs verandert en wil deze beweging vasthouden en groter maken.
 
“United4Education wil kritische massa genereren die een onomkeerbare kanteling van het onderwijs bewerkstelligt.”
Verbinder
Verbruggen ziet zichzelf als verbinder en United4Education voornamelijk als verbindingsproject. “Ik ben voortdurend bezig met het verbinden van mensen en projecten. Maar binnen onze groep zijn ook mensen actief die je als koploper of kantelaar zou kunnen omschrijven.” Wat Verbruggen herkent in de verschillende projecten voor onderwijsvernieuwing die op dit moment lopen, is dat ze beginnen bij mensen. “Oudere veranderingstrajecten waren allemaal ingrepen in het bestaande systeem en allemaal op selectie gebaseerd. In de huidige generatie vernieuwingsprojecten zie ik dat het veel meer gaat over wat het kind wil leren.” Bij de start van United4Education op 1 oktober 2014 spraken de deelnemers af om in 1000 dagen voldoende beweging te creëren om de kanteling binnen het onderwijs in gang te zetten.

Overtuigen
De grootste barrière beschrijft ze als het overtuigen van de mensen in het onderwijs zelf. “Er is tegenstand uit het veld zelf, van mensen die hier niets voor voelen, die het onderwijs zoals het nu is liever eerst optimaliseren. Of vooroordelen hebben over wat wij willen, zonder dat ze zich eerst goed informeren.” United4Education ontvangt geen subsidie voor haar activiteiten. “We doen alles met sociaal kapitaal en delen kennis en kunde. Er is geen subsidie en niemand verdient er geld mee. Dat is soms lastig, bijvoorbeeld wanneer je een goede website wilt maken of een grotere bijeenkomst wilt organiseren. Tot nu toe worden we gesponsord door sympathisanten die ons bijvoorbeeld een ruimte voor een bijeenkomst aanbieden, maar we zouden in de toekomst wel gesubsidieerd willen worden. Dat kunnen we prima rechtvaardigen en dan ontstaat er bijvoorbeeld ook ruimte voor onderzoek.”

Sociale media
Wat anderen kunnen leren van de ervaring van United4Education? “Gebruik sociale media. De inzet voor United4Education was het in het leven roepen van een transitiearena voor het onderwijs. Deze mensen kende ik vooral via de sociale media en maar enkele ook persoonlijk. Zonder sociale media zou het heel anders gelopen zijn”, vertelt Verbruggen. En daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat je gehoord wordt, vertelt ze. “Als je denkt: ‘hier klopt iets niet’. Laat dan van je horen. Steek met een paar mensen de koppen bij elkaar en ga op weg. Zet meteen in op het abstraheren van de eigen missie en het eigen gelijk en creëer synergie. En, begrijp dat het een zoektocht is en geen plan met punten dat je kunt afwerken.”