Organisaties kantelen met Part-Up

Part-up is een nieuw organiseerplatform, dat helpt bij het samenstellen van tijdelijke teams. Een matchingsalgoritme stelt de beste teamleden aan elkaar voor. Oprichters Laurens Waling, Ralph Boeije en Erik Soonieus willen hiermee flexibel organiseren faciliteren. De mannen zijn er namelijk van overtuigd dat mensen niet vast willen zitten in een baan, hokje of organisatie, maar veel breder hun talenten willen inzetten om impact te maken. Part-up is de motor onder allerlei kantel- en koploperprojecten.

Ondanks de mogelijkheden van nu, organiseren vele traditionele organisaties zich nog via organisatieprincipes uit de vorige eeuw. Hierdoor werken mensen niet echt vraaggericht, kunnen miljoenen mensen hun capaciteiten niet optimaal benutten en verspillen zij hun middelen. Organiseren kan veel slimmer: in tijdelijke samenwerkingsverbanden, zonder managers (horizontaal organiseren) en organisatie-overstijgend. “Daarom zijn we Part-up gestart. Om een revolutie te ontketenen en een echte participatiesamenleving te realiseren!”

De initiatiefnemers bieden een metaplatform waarop/waarmee andere initiatiefnemers sectoren kunnen laten kantelen (nu o.a. voorbeelden uit de voedsel, bouw, verzekeringswereld, zorg, onderwijs en overheid). Ze noemen zichzelf collapreneurs. Zij bouwen Part-ups uit part-ups: organiseren zonder organisatie. Dit maakt het mogelijk dat zij zelf uitstappen (de community als aandeelhouder) en leuke andere kantel, koploop en verbind projecten gaan doen. Part-Up past dus niet in hokjes, en dat vindt Nederland Kantelt natuurlijk te gek.
“De grootste barriere waar we tegenaan zijn gelopen waren we zelf. Om dit idee te realiseren moesten we alles opzeggen.”
De grootste barrière bij het oprichten van de onderneming waren de ondernemers zelf. Om dit idee te realiseren moesten zij namelijk alles opzeggen. “Onze goede baan, onze organisaties, etc. Wij hebben onszelf (en onze partners met samen 7 kinderen) overtuigd dat dit de moeite waard is. De rest van ons leven gaan we niet meer in organisaties werken, maar alleen nog maar part-uppen! De uitdaging is zoveel mogelijk anderen ook te laten inzien dat het niet meer gaat om waar je werkt, maar wat je doet.”

Part-up wordt gratis aangeboden aan individuen en betaald aan (nog niet gekantelde) organisaties (een soort penalty op de oude economie). Part-Up draait volledig zonder subsidie. In Part-up zitten veel lessen over organiseren zonder organisatie: op micro-niveau (hoe zeg ik mijn baan op), op samenwerkingsniveau (hoe automatiseer je de beste teamsamenstelling/match), op organisatieniveau (hoe organiseer je zonder hiërarchie) en op sectorniveau: continue innovatie flexibel organiseren. Voor overheden zijn er overigens lessen over het micro-financieren van innovatie te krijgen.