Nieuwe dingen, nooit eerder gezien

Het huidige onderwijssysteem komt voort uit het industriële tijdperk en het onderdrukt de menselijke creativiteit die nodig is voor de toekomst. Ik herken deze problematiek vooral bij sommige hele creatieve food designers, want die hebben zichtbaar moeite met het voldoen aan allerlei schriftelijke standaard HBO-opleidingseisen.

In 2001 bedacht ik bij HAS Hogeschool de opleiding Food Design & Innovation: over creatieve productontwikkeling met eten. Omdat het om een creatieve opleiding ging, was ik vaak op zoek naar de combinatie creativiteit en opleiden. Zo kwam ik op de wereldberoemde TEDtalk van Ken Robinson: “How Schools kill creativity”.
 
Voor een duurzame samenleving zijn er fundamentele innovaties nodig die vanuit talent en passie onts
Dutch Innovation School
In 2012 werd de opleiding de Food Design & Innovation opnieuw en als bijzonder goed geaccrediteerd. In datzelfde jaar had ik bijzonder functioneringsgesprek in de buitenlucht, met collega Joris van de Loo. Samen concludeerden we dat voor een duurzame samenleving er fundamentele innovaties nodig zijn. Het idee voor de Expeditie Innovatieklas was geboren: een 20 weken durend alternatief vormgegeven afstudeerproject, volledig talent- & passionbased opgezet en op innovatie gericht.

Later in dat jaar heb in mijn directeurspositie opgegeven om lector Innovatie & Ontwikkeling te worden. Ik ben mij bezig gaan houden met de vernieuwing van het onderwijs met het oog op de toekomst. De ervaringen van Joris en mij binnen de Innovatieklas in het werken met studenten die zelf in de driver’s seat zitten, hebben ons op een nieuw idee gebracht: de Dutch Innovation School, afgekort DIS. We hadden namelijk gezien dat niet alle studenten zich goed thuis voelen in het reguliere onderwijssysteem.

Als voormalig directeur had ik zeer talentvolle studenten zien vertrekken, omdat ze niet aan alle eisen konden voldoen. Het was tijd om voor deze creatieve, gevoelige, intelligente en ondernemende studenten de DIS te ontwikkelen. Geen gewone school, maar een particuliere DIS, gerund door een coöperatie van ondernemende docenten. Onze gezamenlijke missie is het opsporen, bevrijden, versterken en verbinden van menselijk potentieel om duurzaam te innoveren.


Er gaan dingen gebeuren die we nog nooit eerder hebben gezien
We richten ons voorlopig op de leeftijdsgroep van 17 t/m 23 jaar, afkomstig van VO, MBO en HBO. We gaan daarbij werken in learning communities. Dit zijn groepen van 15 ‘dissers’ en 5 docent/coaches. Alle dissers ontwikkelen hun eigen talentontwikkelingsprogramma. Het onderwijsmodel bestaat voor 10% uit inspiratie, expertise en dromen, voor 20% uit leren via feedback, coaching en peer-to-peer learning en voor 70% uit ervarend lerend via projecten. Er wordt daarbij gewerkt in een basecamp en in playgrounds bij bedrijven en organisaties. Er hebben zich al meerdere innovatieve organisaties en bedrijven bij de DIS aangesloten.

Onze focus is Life-based learning. Er zal dus ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het niet-formele leren. We beginnen de eerste DIS in ’s-Hertogenbosch. Daarna gaan we naar alle grote steden, te beginnen in Noord-Brabant.