Luis in de pels van Langedijk

De Burgerrekenkamer Langedijk is een initiatief van bezorgde burgers die sinds begin 2013 toezien op de besteding van publieke middelen in de gemeente Langedijk (provincie Noord-Holland, 27.000 inwoners). Nederland Kantelt sprak met 1 van de oprichters, Bart Muurling.

Bart Muurling: “Onze waarschuwingen, reeds begin 2013, tegen een dreigend faillissement werden weggewuifd. In een paar jaar tijd heeft de gemeente € 40 miljoen (€ 1500 per inwoner) verloren en staat sinds 1 januari 2015 onder preventief toezicht van de provincie. We hebben veel te veel grond, de (te) ruime subsidies aan 120 lokale subsidieontvangers worden thans visieloos afgebouwd en de uitgaven aan nutteloze rapporten gaan gewoon door. Eind 2014 is tijdens een openbare raadsvergadering gedurende anderhalf uur besloten overleg gevoerd om de burgers een extra last van € 5 miljoen te kunnen opleggen. Onze nieuwsbrieven (35 tot nu toe) gaan naar ca. 400 emailadressen in de gemeente.”
“Het democratisch model zoals we dat nu kennen heeft zijn langste tijd gehad”
De 3 actieve deelnemers aan dit collectief hebben grote ervaring in het bedrijfsleven. Twee in de financiële hoek, één als crisis- en veranderingsmanager. Wij richten ons primair tot de gemeenteraad als het hoogste democratische gezag in de gemeente. Maar onze ervaringen leren ons dat de raad nauwelijks of geen zeggenschap meer heeft en expertise en tijd ontbeert.

Muurling: “Wij ervaren steeds meer dat er van een systeemverandering sprake zal moeten zijn wil het ontspoorde systeem weer op de rails komen. Ook anderen schrijven daarover; David Van Reybrouck (tegen verkiezingen), Jasper Loots & Piet-Hein Peeters (de gemeenteraad heeft geen toekomst), Thomassen, van Ham en Andeweg (de wankele democratie). Maar wij pakken concrete problemen op in onze directe omgeving en laten zo zien dat het niet (meer) werkt. Wij stellen ons op tegen de huidige vastgelopen vorm van democratisch bestuur en willen weer terug naar de basis. Die basis is, zoals Joost van den Vondel honderden jaren geleden al zei: Als het gemeen u roept, beschouw het als uw eigen. Uit het hoge aantal mensen die uit protest op een partij stemmen alleen om hun ongenoegen te uiten of niet stemmen blijkt dat er zeer veel onvrede heerst over hoe onze besturen nu werken.”

Wij zijn kantelaars.
Daarbij past ook dat wij steeds meer weerstand ondervinden. Had de raad in het begin nog zoiets als “We kunnen ieders hulp gebruiken, als je maar met oplossingen komt’’ nu straalt men meer iets uit van “Bemoei je met je eigen zaken’’. De burgemeester tracht ons in gesprekken te intimideren (je hebt zo een klacht wegens smaad en laster aan de broek), een wethouder loog in de raadsvergadering over een gesprek met ons. De VVD fractievoorzitter over wie wij een melding wegens vermeende belangenverstrengeling hebben ingediend zegt ons niet meer te zullen antwoorden. Sommige ambtenaren geven bij voorkeur halve antwoorden of volstaan met een kort ‘’njet’’. Wij hebben enkele klachten- en integriteitsprocedures lopen.

We zijn geen vereniging of stichting, we hebben geen leden en geen kas. Alles is vrijwillig, de weinige kosten (website, pc, print) bekostigen wij zelf. Morgen zitten wij op uitnodiging bij de provincie. De gedeputeerde heeft ons uitgenodigd. Wij zijn er van overtuigd dat we dat aan goed onderzoek, duidelijke uitspraken en volhouden te danken hebben.