Kinderen opleiden voor de wereld van morgen

Koploper Sjef Drummen wil met zijn Agora-concept kinderen opleiden die alle aspecten van het leven kennen en niet alleen volgepropt worden met kennis. Zelfontplooiing is dan ook het kernwoord in dit onderwijsconcept. Dat is een breuk met traditioneel onderwijs en het vraagt andere vaardigheden van docenten, maar het is breed toepasbaar.

Het Agora-concept is ontwikkeld op de middelbare school Nikée in Roermond onder de bezielende leiding van Sjef Drummen. Nikée is een koploper op het gebied van vernieuwend onderwijs en bestrijkt het spectrum van vmbo tot gymnasium. De kern van het concept is dat elke leerling een individuele leerroute volgt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de wereld van morgen. Agora is radicaal anders dan traditioneel onderwijs, omdat er geen schoolvakken zijn en geen rooster en leerlingen van alle niveaus samen les hebben.
“Nikée kweekt geen egoïstjes die excellent zijn, maar mensen waar de wereld wat aan heeft.”
Gepersonaliseerd onderwijs
“We hebben voor iedere honderd leerlingen, honderd leerroutes en het leerproces van de leerling staat centraal. De crux daarin is een waardegerichte manier van leren.” Dat is een totaal andere benadering van onderwijs dan traditioneel het geval is. Het onderwijsconcept Agora is door Drummen toegepast op de op de middelbare school Nikée in Roermond. De leerlingen die meedraaien in het concept volgen geen vakken en krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Om dat mogelijk te maken wordt technologie ingezet die de ontwikkeling van kinderen op uurniveau bijhoudt. De leerlingen krijgen bij aanvang van hun opleiding een diplomagarantie. “De minimale output in ons onderwijs is dus dat diploma, terwijl dat bij andere scholen de maximale output is. Optimale zelfontplooiing is in het Agora-concept het maximaal haalbare.” Aan die optimale zelfontplooiing draagt de school bij, maar het is zeker niet de enige plek waar kinderen leren. “Op straat, thuis en ook in de virtuele omgeving zijn kinderen constant bezig met leren, de grenzen tussen die milieus vervagen constant. In de toekomst zullen schoolgebouwen dan ook overbodig worden.”

Barrières
Voor de leraren is dat natuurlijk even wennen, maar tegelijkertijd is het concept breed toepasbaar. Het vraagt wel om een andere instelling bij leraren en schoolbesturen. Koploper Brummen is al acht jaar bezig met dit concept en loopt daarbij tegen twee barrières op. “Eén, de leraren en de mensen op school zijn geconditioneerd in hun manier van denken over onderwijs. Verandering zien zij als aantasting van hun DNA. Veel leraren denken dat het onderwijssysteem dat zij gewend zijn, heilig is. Je moet ze dus als het ware dingen ‘ontleren’ om ze mee te kunnen laten draaien in het Agora-concept.” De tweede barrière is angst voor het onbekende. “Het zit in de biologie van de homo sapiens om dat wat hij niet kent te wantrouwen. Dus als je iets wilt veranderen, zul je altijd weerstand tegenkomen.” Toen hij acht jaar geleden met zijn Agora-concept begon, ontmoette Drummen nog veel hoon. Maar op dit moment is er veel interesse voor zijn ideeën en overlegt hij met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over zijn ideeën en hoe ze breder toegepast kunnen worden.

Tips
Heeft hij nog tips voor mensen die in andere sectoren bezig zijn met transities? “Ga uit van de kwaliteit in de mens. Geef ze vertrouwen en verantwoordelijkheid en dan komt het goed. Iedereen heeft het gevoel dat er dingen moeten veranderen, maar de mensen hebben vertrouwen nodig om het ook te durven.”