Iedereen fietsen

Het burgerinitiatief Ring-Ring © zoekt naar nieuw manieren om mensen te stimuleren om te gaan fietsen. Janine Hogendoorn is de verbindende kracht achter het initiatief.

Ring-Ring®, een plan met uitsluitend winnaars is geboren op de fiets naar het werk vertelt Janine Hogendoorn. Janine werkt bij de AFM, is moeder van vier kinderen en op IJburg actief bij initiatieven van onderop is. Haar ingeving was: wat als je daadwerkelijk gereden fietskilometers (Fkm’s) de voordelen opleveren die ze verdienen? Fietsers lossen namelijk in één klap drie problemen op: alsmaar stijgende zorgkosten, druk op de publieke ruimte en het CO2-fijnstofprobleem. En dan is er nog de bijvangst: het energievraagstuk, sociale interactie en lokale economische groei. Een eenvoudige aanpak die op veel fronten resultaten kan opleveren, dat was het idee.
 
“Globally scalable, locally relevant”
Win-win situatie
Janine: “Vier partijen in de maatschappij hebben zowel een maatschappelijk als financieel voordeel (de win-win) van fietsers: retailers, (lokale) overheden, werkgevers en zorgverzekeraars. Het triple health-effect (mentaal, fysiek en luchtkwaliteit), minder ruimte, vergroening openbare ruimte, meer sociale interactie en lokale economische groei, vitale en productieve werknemers krijgen ze er voor terug. Het innovatieve aspect is de techniek, die automatisch herkent hoe je reist, de nieuwe vormen van samenwerking en de Fkm als euro-equivalent. De data die we met elkaar verzamelen geven we als open-data terug. De overheid kan daarmee op haar beurt veel duidelijker in beeld krijgen waar en wanneer er wordt gefietst. Zo kunnen er infrastructurele maatregelen worden genomen voor een betere doorstroming en veiligheid.”


Kantelen, koplopen en verbinden
Janine: “Ring-Ring® is een kantelproject: ‘globally scalable and locally relevant’. Een gezonde reiskeus krijgt voordelen terug die het verdient van elk van de vier partijen. Mensen mogen altijd zelf kiezen hoe ze willen reizen: eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid staan centraal. Ring-Ring® is een koploperproject: we meten veel met elkaar, alleen koppelen we er nog geen waarde aan. Dat doet Ring-Ring wel. Ring-Ring® is een verbindingsproject: het verbindt fietsers met elkaar (wereldwijd), het verbindt lokale initiatieven en lokale overheden. Het maakt retailers zichtbaar en verbindt daarmee potentiële klanten aan hen. Dit verhoogt lokale economische groei, waardoor de buurt verbetert. Je fietst tegelijkertijd samen voor projecten, voor je persoonlijke voordelen bij winkeliers en ondertussen speel je een wedstrijdje (toppers). Het leuke is dat alle eigenschappen van Ring-Ring® één op één terug zijn te vertalen naar eigenschappen van mij. Delen van kennis, samenwerken, verbinden, liefde voor natuur, resultaatgericht en eigen verantwoordelijkheid staan bovenaan.”


Hoe wordt Ring-Ring © gefinancierd?
Janine: “Geïnspireerd door andere lokale initiatieven ben ik heel vaak gaan praten met het stadsbestuur van de gemeente. Zij hebben voor het pilotproject een financiële bijdrage geleverd. Met deze bijdrage hebben we vijf lokale initiatieven en de website gefinancierd. Al mijn uren zijn op vrijwillige basis. Met passie, enthousiasme en energie kom je een eind. Nu zijn we financiering aan het zoeken voor Ring-Ring® als sociale onderneming. Er zit een eenvoudig business model achter dat het doorlopende succes van het concept kan dragen.”


Wat kunnen anderen leren van jouw ervaringen?
Janine: “Doen, experimenteren, leren, dialoog, feedback en verbeteren zijn de heerlijke leermomenten van zo’n project. Gaandeweg zie je interesse vanuit meerdere sectoren. Ik ontmoet allemaal mensen die vanuit een hart-hoofdverbinding creatiekracht inzetten voor het goede om ons heen. Dat geeft energie en is heel inspirerend. Op naar een nieuw tijdperk!”