Humans van Nederland Kantelt: Tom Stuij

Verhuizen als sociaal vangnet

Tom Stuij is directeur van Mondial-movers, een verhuisbedrijf dat bestaat uit afzonderlijke familiebedrijven gespecialiseerd in verhuizen. In 2014 richtte Mondial-movers De Verhuisfamilie op, dat arme en eenzame mensen helpt verhuizen. Gratis. Inmiddels heeft de branche van Erkende Verhuizers het initiatief geadopteerd.


‘Onze medewerkers kwamen steeds vaker arme, eenzame mensen tegen die moesten verhuizen. Vaak ouderen die naar een verzorgingshuis gingen. Maar ja, als je geen cent te makken hebt, en niemand die je kan helpen inpakken en sjouwen, wat kun je dan? Dus onze verhuizers hielpen steeds vaker dit soort mensen. In hun vrije tijd.
Dat werd uiteindelijk te veel, dus toen heb ik een plan bedacht om dit soort situaties het hoofd te bieden. We hebben een draaiboek gemaakt wat er allemaal komt kijken bij zo’n verhuizing.
De Verhuisfamlie zorgt eerst voor vrijwilligers die samen een soort familie vormen voor die persoon. Ze maken het huis mee leeg, helpen inpakken, kijken welke spullen er mee kunnen, en welke naar een Kringloopwinkel. Vaak halen ze die mensen ook uit hun isolement, worden ze echt een soort familie. Wij, als branche, doen het sjouwwerk, het verhuizen van de boel van A naar B.

Noem het een sociale verhuizing: we helpen mensen hun spullen naar een andere plek te brengen en we zorgen dat er meer sociale verbanden ontstaan. Dat past echt bij wat wij als familiebedrijven belangrijk vinden.’


Tom Stuij – foto Petra Kroon