Humans van Nederland Kantelt: Sjaak Evers

‘Het gaat om het innerlijk, de verbinding’

‘Of ik me een kantelaar voel? Jazeker! Het bedrijfsleven, ook in Nederland, is nogal gericht op het Angelsaksische model: geld, korte termijn, aandeelhouders. Snel, buitenkant, verticale hiërarchie. Allemaal kenmerken van dat systeem.  Maar voor mij is gelijkwaardigheid het uitgangspunt. Het Rijnlandse model, zo gezegd. Gelijkwaardigheid van alle belangen: financiële, werknemers, klanten, leveranciers. Horizontale hiërarchie. Daar moet evenwicht in komen.

In de tijd dat ik bij Philips werkte, kwam ik met dat model in aanraking. Ik was gelijk verkocht. En nu ik met pensioen ben, kan ik me daar nog veel meer op focussen. Onder meer via Eindhoven in Dialoog. De dialogen en de gelijkwaardigheid daarin  vind ik zo lekker, zo relaxt. Er staat geen druk op, je kunt elkaar helemaal uitluisteren, je mag het hele verhaal van iemand horen. Oprechte interesse.

Die verbinding, dat samen op weg zijn naar die betere samenleving waar alle belangen tellen, daar draait het voor mij om.’