GezondheidsVerzekering: Menswaardig en alle vrijheid

Transformatie, zo noemen ze het zelf, de initiatiefnemers van de GezondheidsVerzekering. ‘Wij bouwen voort op het oude systeem. Je ziet waar daar de foute gedachten zitten en turnt die om naar een manier die wel goed is. In dit geval: weg van het systeemdenken, terug naar menswaardigheid.’

‘In onze GezondheidsVerzekering stellen wij de mens centraal. Jij bent degene om wie het gaat. We geven het individu weer de macht over zijn eigen lichaam en gezondheid. In plaats van dat er over en voor jou gedacht wordt, zijn wij open en uitnodigend. Waar heb jij baat bij? Wat is voor jou belangrijk?’ Het zal niet de eerste keer zijn dat Robbert Geelen, mede-initiatiefnemer van de GezondheidsVerzekering tijdens ons gesprek met zijn handen het verschil duidt tussen het oude en het nieuwe systeem. Open, als een kommetje om duidelijk te maken dat het bij die nieuwe verzekering gaat om het individu en om keuzevrijheid en als een dak wanneer hij het huidige systeem beschrijft: gesloten.
’De GezondheidsVerzekering keurt niets af. Jij bent zelf het vertrekpunt bij jouw keuze voor behandelingen. Wat voor jou werkt, is waar. Niet wat wetenschappelijk bewezen is, dat is de oude wereld.’
Geelen: ‘Ervaringen, overleg, eigen verantwoordelijkheid en voldoende informatie. Dat zijn belangrijke pijlers van onze verzekering.’ Handen open: ‘Als er veel mensen komen met eenzelfde ervaring over een gezondheidsprobleem, dan organiseren wij een bijeenkomst waar we alle ervaringen en kennis delen en bespreken. Op basis daarvan besluit je zelf hoe jij dat probleem oplost, op een manier die bij jou past.’ Handen als dak: ‘Wij zeggen niet: dit werkt, en dit niet. Wij leggen niets op.’

De GezondheidsVerzekering is onderdeel van GezondheidsCoöperatief Nederland, een ledenorganisatie rond gezondheid, zoals de ANWB dat is voor mobiliteit. Als je lid bent, kun je die verzekering afsluiten.

Het Cooperatief bestaat al, de verzekering is nog een toekomstdroom. De initiatiefnemers zijn in gesprek met alle mogelijke instituten die je moet spreken en aan wiens eisen je moet voldoen om een nieuwe verzekering op te richten. Van De Nederlandsche Bank tot financiers. Ze willen de boel van binnenuit veranderen, niet van buitenaf. Een transformatie dus. ‘Wij bouwen voort op het oude systeem. Je ziet waar de foute gedachten zitten en turnt die om naar een manier die wel goed is.’

Al is die verzekering nog een droom, volgens Geelen is het wel een hele concrete. Kort samengevat: de gezondheidsverzekering bestaat uit 3 delen: een potje dat de verzekerde opbouwt van €1200 per jaar, de basisverzekering die de overheid voor iedere verzekerde betaalt en een gezamenlijke pot waar de leden maandelijks €30 inleggen. Alle leden samen bepalen wat daaruit vergoed wordt. Van die €1200 koopt de verzekerde zorg in die hij nodig acht, helemaal keuzevrij. Is dat potje leeg, dan maakt hij aanspraak op de basisverzekering. Vergoedt die de gemaakte kosten niet, dan wordt de gezamenlijke pot aangesproken.

Is na een jaar dat potje van €1200 nog niet op, dan zuivert de verzekerde het volgend jaar het saldo aan tot €1200. Geelen: ‘Ons systeem is een uitnodiging om gezond te leven. Hoe gezonder, hoe minder kosten, hoe minder je het jaar daarop hoeft aan te zuiveren.’

Een ander groot verschil zit in de keuzevrijheid. En die vrijheid gaat heel ver. Zo blijkt als we onderstaand voorbeeld voorleggen. Als een lid zich door een iatrosoof laat behandelen die adviseert gras te eten en piano te spelen tegen kanker, mag dat? Geelen: ’Wij keuren niets af. Wat wetenschappelijk bewezen is wat werkt, is oude wereld. Wij leggen zaken open, maken het transparant. Wat zegt de wetenschap? Wat zijn de ervaringen? Hoe delen we deze informatie met andere leden van het GezondheidsCooperatief? Jij bent zelf het vertrekpunt bij jouw keuze. Wat voor jou werkt, is waar. Niet wat bewezen is.’

Handen als een dak: ‘In het huidige systeem loopt het vast op hoe het zou moeten.’ Handen open: ‘Wij maken geen onderscheid tussen regulier en alternatief. Als jij in een behandeling gelooft, dan maakt dat jou al wat beter.