De loopfiets Alinker: een visie over een meer inclusieve maatschappij

Uitvinder van de Alinker, Barbara Alink, heeft de waarden die voor haar de essentie vormen van het leven in gemeenschap met elkaar, in de Alinker verwerkt: respect, gelijkheid, waardigheid en vrijheid. Met de Alinker creërt ze revolutionaire oplossingen voor mensen die een actief en betrokken leven willen leiden, of ze nu in hun mobiliteit worden beperkt of niet.

Het uitgangspunt voor de Alinker zet de wereld op de kop zoals Buurtzorg dat ook doet. Samen hebben zij in 2015 de eerste tien Alinkers in gebruik genomen in de eerste tien buurt teams. Barbara: “Ons gezondheids / verzekerings systeem is gericht op ziekte kosten dekking, niet op onze gezondheid. 40% van de mensen die een rolstoel gebruiken, hebben nog kracht in hun benen, maar er is geen hulpmiddel dat hun helpt om te blijven lopen en op gelijkwaardige hoogte te blijven met hun omgeving. Er zijn in Nederland 250.000 elektrische scooters uitgegeven, maar deze scooters zorgen ervoor dat mensen de rest van hun spiermassa en dus mobiliteit verliezen.”

“Veel mensen gebruiken geen hulpmiddel en lopen het gevaar te vallen en passief te worden of hebben een hulpmiddel waarbij ze hun mobiliteit verliezen. Ik wilde dat met de Alinker kantelen”

De Alinker is een kantelend en een verbindend project in één: de Alinker is er voor mensen die de mindset hebben en zich bewust zijn van de kosten en de gevolgen van het huidige ‘gezondheidssysteem’. De Alinker heeft te maken met tegenwerking van de gevestigde orde, de manier waarop mensen geleerd is afhankelijk te zijn van het gezondheidssysteem. De dwarsliggers en mensen die een visie voor zichzelf hebben, ook als ze minder mobiel worden door lichamelijke achteruitgang, waren de eerste bezitters van een Alinker. Het idee van de Alinker is om zo bij te dragen aan een inclusieve maatschappij. Barbara: “Als je het verschil niet meer ziet tussen mensen met een beperking of mensen die de Alinker gebruiken om fit te blijven, samen activiteiten te ondernemen, dan maken mensen eerst contact met elkaar, zonder dat het stigma van een beperking meteen aanwezig is en een barrière vormt.”

Barbara: “Als ontwerper en voorstander van zachte waarden heb ik vaak technische mensen moeten overtuigen om niet alleen voor de goedkoopste, makkelijkste oplossing te gaan, maar trouw te blijven aan het concept van het ontwerp, het idee erachter, de motivatie dat het ‘cool’ moest zijn. Ik denk dat dit gelukt is. Er zijn ten slotte al genoeg medische hulpmiddelen die er niet aantrekkelijk uitzien.” De inspiratie voor een goed design haalde ze bij haar moeder, die haar op haar bejaarde dag vertelde dat ze nooit achter zo’n lullig loopkarretje zou gaan lopen, ook al betekende dit vooral thuis zitten.” Voor Barbara betekende dit een kanteling, om haar moeder mobiel te houden ging ze aan de slag.

Beschikbare hulpmiddelen zijn inderdaad vaak stigmatiserend en mensen voelen zich beschaamd ze te gebruiken. Ook zitten veel mensen op elektrische scooters en in rolstoelen terwijl ze in bijna de helft van de gevallen hun benen nog enigszins kunnen gebruiken, maar geen hulpmiddel kunnen vinden dat ze in staat stelt om actief te blijven, op ooghoogte met staande mensen te blijven, of een beetje trendy voor de dag te komen. De Alinkers worden sinds halverwege 2015 direct verkocht via partner organisaties en dealers, maar er is ook een pop-op shop-truck verkoop bij evenementen.

Uit dit project valt te leren dat het mogelijk is om met je bedrijf mensen bewust te maken. Barbara: “We kunnen fietsen verkopen of een visie op een meer inclusieve maatschappij.”