De Hemp Collective: verbinden van industriële toepassingen van hennep

Het wordt wel eens de comeback van Cannabis genoemd: hennep als voedingsbron, duurzaam bouwen met hennep, hennep als grondstof voor composieten, hennep textiel en natuurlijk de snel groeiende ontwikkeling van medicinale hennep. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen binnen de transitie naar een duurzame/lokale/circulaire/biobased economie. De Hemp Collective wil deze veelbelovende plant weer op de kaart zetten in Nederland.

Hennep op de kaart zetten, dat is wat de Hemp Collective beoogt. Dit krachtige gewas kan duurzaam verbouwd worden en is een grondstof voor mooie, gezonde producten. Daarmee vormt hennep een goed alternatief voor vele niet-duurzame grondstoffen die nu gebruikt worden. In Nederland en de meeste andere Europese landen is het verbouwen van industriële hennep voor vezels en zaden legaal sinds 1992. De boer moet een verklaring afleggen en kan vlak voor het oogsten een bezoek van controlerende instanties krijgen. Zij zullen het THC gehalte meten, dat onder 0,3% moet blijven. De Nederlandse hennepmarkt is aan het groeien, maar het gebruik van hennep in de dagelijkse praktijk blijft echter nog sterk achter bij wat er op basis van gezondheids- en milieuoverwegingen te verwachten valt.

Inmiddels is er een groeiend aantal kleine ondernemers die hennep als grondstof gebruiken voor o.a. kleding, cosmetica en voedingsproducten. Zij stuiten echter op de onbekendheid die hennep in de markt geniet en de negatieve associatie met marijuana. Elk van deze ondernemers is zelf bezig om de waarde van hennep-producten aan de consument uit te leggen, en daarmee de vaak iets hogere prijs te verantwoorden, die de producten gezien de nog kleine schaal hebben. Daarnaast is er groeiende interesse van verschillende industrieën en ontwerpers om meer hennep in hun producten te gebruiken. We staan dus aan de vooravond van de Comeback van hennep. Om dit te stimuleren en de potentie van hennep aan de man te brengen is de Hemp Collective opgericht. De 3 hoofdactiviteiten van de Hemp Collective zijn: Centraal informatiepunt bieden voor alles dat met hennep te maken heeft in Nederland 2) Bekendheid bij consumenten vergroten over de voordelen van hennep producten 3) Hennep op de kaart zetten bij verschillende industrieën en het gebruik ervan stimuleren.

De Hemp Collective wordt gevormd door een team van mensen die in hennep geloven en hun krachten hebben gebundeld voor een gezamenlijk doel. Deze gepassioneerde groep gaat samen met ondernemers en industrieën het gewas weer ‘back in business’ brengen. Koen van Oostende, één van de initiatiefnemers van de Hemp Collective, ontwikkelde gedurende zijn studententijd milieuwetenschap een passie voor duurzaamheid, en heeft zich sindsdien met weinig anders beziggehouden. Koen is in de afgelopen jaren bij meerdere duurzame initiatieven en organisaties betrokken geweest. Vervolgens werd Koen gegrepen door het concept circulaire economie, waar hij in verschillende rollen actief is geweest. Na een stage en een reis besloot hij te willen ondernemen. Rond die tijd is hij Esther Molenwijk tegen het lijf gelopen. Koen raakte meteen overtuigd van de potentie van hennep en heeft vervolgens samen met Esther de Hemp Collective opgericht

Afgelopen maanden stonden in een aantal meet ups in ons land de industriele toepassingen van de hennep plant centraal. Al deze meet ups zijn georganiseerd door de Hemp Collective: een project dat de huidige (kleine) hennepindustrie wil verbinden, consumenten kenbaar maakt met de mogelijkheden, en nieuwe industrieën wil stimuleren om met hennep aan de slag te gaan. Koen: “Hennep is ooit heel groot geweest in de wereld (en ook in NL), maar door tegenwerking vanuit destijds nieuwe industrieën (plastic, katoen, papier) vrijwel geheel uit de markt verdwenen. Door deze lange afwezigheid loopt de technische verwerking van hennep sterk achter op die van concurrerende materialen. Ook is de kleine schaal van productie een probleem, dit zorgt er namelijk voor dat de prijzen hoger zijn. Dan is er natuurlijk ook nog de drugsassociatie die mensen met hennep hebben. Hennep heeft nu een slecht imago, dat geheel moet worden omgebogen. “
 
“We lopen nu tegen de grenzen aan van wat het natuurlijke systeem aankan. Iedereen beseft inmiddels dat we van de huidige lineaire economie af moeten stappen”

Hennep kent talloze toepassingen op het gebied van voeding, kleding, bouwmaterialen, medicinaal, plastics enz. Op het gebied van kwaliteit/gezondheid/duurzaamheid kent hennep meerdere voordelen. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen binnen de transitie naar een duurzame/lokale/circulaire/biobased economie. De Hemp Collective wil deze veelbelovende plant weer op de kaart zetten in Nederland. De Hemp Collective is daarnee een koploperproject, de initiatiefnemers willen iedereen verbinden rondom de mogelijkheden van hennep.

Enkele voorbeelden van henneptoepassingen

Het gewas hennep kent meer dan 50.000 duurzame toepassingen. Het grote voordeel van hennep is dat uit één plant meerdere toepassingen kunnen worden gehaald. Zo kunnen van één plant gelijktijdig zowel de scheven (de houtachtige kern), de vezel, de zaden, als het blad en de bloem worden verwerkt. Door deze verschillende toepassingen tegelijkertijd aan te wenden, wordt vrijwel de gehele plant hoogwaardig gebruikt. Dit hoogwaardig gebruik wordt ook wel cascadering genoemd, een belangrijk begrip binnen de biobased en circulaire economie. In Nederland zijn er volop ondernemers met toepassingen van hennep in Bouw, Plastics, Textiel, Voedsel, Medicijnen en Cosmetica actief. Nederland Kantelt noemt er een paar:

David Kopsky, arts en onderzoeker aan het Instituut voor neuropatische pijn. Hij liet zien dat medicinale hennep duizenden jaren lang een grote rol heeft gespeeld in verscheidene samenlevingen.

Ruby Russell, de ontwerpster van de hennepjurk. Hennep is een betere grondstof voor textiel dan katoen. Het groeit sneller en gebruikt daarbij veel minder bestrijdingsmiddelen, water en kunstmest. Het levert meer vezels per hectare en kan vaak meerdere keren per jaar geoogst worden.

Willem Bottger van NPSP composieten laat zien dat zijn composieten in zeer uiteenlopende toepassingen worden gebruikt: van treinen tot stoelen en zelfs gevels. Sinds 2006 de bekende ANWB paddenstoelen van biocomposiet worden gemaakt

Albert Dun van Dun Agro runde een landbouwbedrijf dat in de jaren ‘90 op zoek was naar nieuwe producten. Als gevolg hiervan heeft hij een (nieuwe) hennepmarkt ontwikkeld. ‘Op het gebied van duurzaamheid bestaat er voor hennepwoningen geen noemenswaardig alternatief, bv. hennep als isolatiemateriaal in woningen”.

Koen: “In een nieuwe (circulaire) economie moeten we op zoek naar nieuwe (biobased) materialen die we lokaal kunnen verbouwen zonder de bodem schade te berokkenen. We moeten nadenken over nieuwe toepassingen van grondstoffen. We moeten gezonder, voedzamer voedsel gaan consumeren. We moeten businessmodellen ontwikkelen waarin producten van betere kwaliteit worden geproduceerd, die vervolgens niet worden verkocht aan klanten, maar worden verhuurd. Op deze manier blijft de producent eigenaar van de grondstoffen en zal hij deze opnieuw gebruiken. Binnen al deze zaken kan hennep een belangrijke rol spelen.”

De Hemp Collective maakt veel (objectieve/onafhankelijke) reclame voor de hennepindustrie. Voor deze gratis marketing kunnen zij financieel gecompenseerd worden. Daarnaast gaat de Hemp Collective beginnen met het bouwen van een fysieke locatie (een ‘hub’) waar alle toepassingen van hennep een plaats krijgen. Dit wordt een groot interactief project dat grotendeels met crowdfunding gefinancierd gaat worden.