De energieneutrale stad

Blijstroom streeft er naar om de wijk Rotterdam Noord energieneutraal te maken. Het idee is om te zoeken naar manieren om de energievraag van de ene partij te verbinden met het energieaanbod van een ander.

De stad kent een grote verscheidendheid aan inwoners, organisaties, bedrijven en openbare voorzieningen, elk met hun eigen behoefte en aanbod van energie. Omdat deze partijen in een stad fysiek dichtbij elkaar zitten, ziet Blijstroom kansen om vraag en aanbod van energie binnen de stad beter op elkaar aan te laten sluiten, waardoor er toegewerkt kan worden naar een energieneutrale stad. Blijstroom richt haar eerste pijlen op de wijk Rotterdam Noord.
 
Wij willen zelf in onze energie voorzien
Projecten van Blijstroom
Het lokale energiecollectief Blijstroom werd in 2013 opgericht door een groep bewoners uit de wijk Rotterdam Noord. Het collectief is uitgegroeid tot een coöperatieve vereniging en eind 2014 bestaat de vereniging uit ongeveer zestig leden. De leden zelf dragen projecten aan die bij moeten dragen aan het streven voor een energieneutrale wijk. Het gaat hierbij om concrete projecten, zoals Van MaanenBlok Energieneutraal, maar ook om voorlichting aan diverse groepen, zoals Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), individuele huiseigenaren en kinderen. Een concreet fysiek resultaat van Blijstroom is het eerste collectieve zonneveld in Rotterdam Noord, op de Sporthal Noorderhavenkade.

Een nog ambitieuzer project is Van MaanenBlok Energieneutraal, waarbij Blijstroom op zoek is naar mogelijkheden om een heel huizenblok energieneutraal te maken. Het huizenblok bestaat niet alleen uit woningen, maar ook uit winkels, kinderdagverblijven en een zwembad. Bij het project wordt er gekeken naar opwekcapaciteit (middels onder meer zonnepanelen) en warmteverliezen (isolatie), maar ook naar financieringsmogelijkheden en de verhouding tussen kosten en baten van de mogelijke aanpassingen. Op dit moment bevindt dit project zich nog in de studiefase, maar is wel al in kaart gebracht hoe energie(on)zuinig het blok is.


Idealen in de praktijk brengen
De mensen achter Blijstroom vormen een gemêleerd gezelschap. Initatiefnemer Ariane Lelieveld is ook betrokken (geweest) bij vele andere initiatieven, waaronder Blijdorp 010 Empowered en de Nieuwe Banier. Zij ziet haar eigen kracht vooral in het in korte tijd neerzetten van iets nieuws, dat dan door anderen verder wordt opgepakt. Deze trekkersrol heeft ze ook vervuld bij Blijstroom. Inmiddels wordt de kar door anderen getrokken, waaronder voorzitter Jelte Boeijenga. Jelte is werkzaam op het gebied van ruimtelijke planning en stedenbouw, wat ook geldt voor vele andere vrijwilligers die zijn betrokken bij Blijstroom.