De Bildung Academie: persoonlijke vorming op universitair niveau

Waar vindt de moderne student ruimte voor persoonlijke vorming? Hoe krijgt academische kennis concreet gestalte in de samenleving? Wie geeft het Nederlandse hoger onderwijs de broodnodige vernieuwingsimpuls? Op De Bildung Academie kunnen studenten zich tot zelfbewuste en maatschappelijk betrokken mensen ontwikkelen in een vernieuwend en hoogstaand opleidingsprogramma. We spreken met één van de initiatiefnemers van de Bildung Academie, Michiel Tolman.
“Wij putten onze kracht uit het feit dat we een verandering realiseren waarvan we de noodzaak zélf ondervinden. Met kritiek alleen red je het niet, begin te creëren als je de wereld wil verbeteren!”
Mensgericht en maatschappelijk betrokken
De Bildung Academie is geboren uit een verlangen naar innovatief, mensgericht en maatschappelijk betrokken onderwijs. Een team van dertig studenten en docenten uit Amsterdam werkt intensief en vrijwillig aan de verwerkelijking van dat bildungsideaal – en met resultaat. Tolman: “Vanaf augustus 2015 bieden wij een opleidingsprogramma waarin studenten zich op academisch niveau kunnen ontplooien tot maatschappelijk betrokken individuen die kritisch denken, empathisch met hun medemensen omgaan, morele overwegingen kunnen maken en expressief bekwaam zijn.”

Een halfjaar lang volgen de meerdere jaars studenten, afkomstig uit alfa, bèta en gammastudies, diepgaande en interdisciplinaire vakken onder leiding van vooraanstaande leermeesters uit de wetenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven. In die vakken ontvangen studenten niet alleen inspirerende colleges, maar worden ook professioneel begeleid bij het toepassen van hun academische kennis. Studenten verwerken hun inzichten bijvoorbeeld in een buurthuisproject, creëren een theatervoorstelling of richten een eigen onderneming op. Tolman: “Zo stimuleert De Bildung Academie de ontwikkeling van haar studenten en verrijkt de academie de samenleving met vers talent en nieuwe ideeën.”


Vurig gewenst en breed gedragen
De Bildung Academie komt voort uit een door studenten, docenten en werkgevers ervaren gemis aan concrete persoonlijke vorming in het universitaire onderwijs. Tolman: “De noodzaak tot onderwijsvernieuwing, op zowel organisatorisch als didactisch gebied, heeft de afgelopen tijd tot felle protesten geleid. Ons initiatief vormt een positief antwoord op de vraag naar Bildung. De enthousiaste reacties die wij ontvangen, bevestigen dat onze bildungsdroom breed gedeeld wordt. Binnen enkele maanden zijn we een officiële stichting geworden, hebben zich vijfentwintig vooraanstaande docenten aan ons verbonden en hebben 170 studenten aangegeven deel te willen nemen aan ons programma.”

Het harde werken is niet onopgemerkt gebleven. Partijen die eerst nog de kat uit de boom keken sluiten zich nu bij de Bildung Academie aan. Inmiddels hebben de CvB’s en decanen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam door dat hun studenten en docenten een waardevolle onderwijs vernieuwing aan het bouwen zijn en steunen zij het initiatief. Tolman: ‘Ook Minister Bussemaker van Onderwijs schijnt wakker te worden met haar herhaalde oproepen voor meer Bildung in het hoger onderwijs. Daar stopt het voor ons echter niet. De academie is zich zeer bewust van de samenleving waarin het acteert. Wij schuwen het dan ook niet om interessante partners uit het maatschappelijke en commerciële domein aan ons te binden en kiezen ervoor om publiek-privaat gefinancierd te worden. Ook om afhankelijkheid van één partner te voorkomen.”

Inspirerend en kantelend
De Bildung Academie is een proeftuin voor innovatieve didactiek. Scholen en universitaire opleidingen kunnen daar de vruchten van plukken, door elementen van het programma of de leermethodes in hun eigen lesaanbod toe te passen. In die zin is het onderwijsplatform een koploper, Tolman: “Wij initiëren de Bildung die straks ook op andere universiteiten en hogescholen kan worden aangeboden. Bovendien is ons bildungsinitiatief een kantelproject. De Bildung Academie is opgericht met het doel het hoger onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. De inhoud en vorm van de Bildung die wij aanbieden, stemmen wij voortdurend af op de ervaringen van onze studenten en docenten en op ontwikkelingen in de samenleving. Zo zijn we in staat om onszelf steeds te verbeteren. Met onze open houding en ons unieke onderwijs hopen wij ook de buiten Amsterdam de gevestigde universiteiten en hoge scholen te inspireren tot didactische en organisatorische vernieuwing. Elke universiteit zou immers een Bildung Academie moeten hebben. Op die manier kan het universitaire onderwijs kantelen in de richting van het Bildungsideaal!”

Ben je student en wil je meer dan wat de huidige universiteit je biedt, meld je dan aan voor het eerste semester dat start in september 2015 in Amsterdam! Ben je student, docent of potentiele partner? Dan kun je ons vandaag nog contacten op info@debildungacademie.nl