Damn Food Waste

In 2013 begonnen een aantal initiatiefnemers met de eerste editie van Damn Food Waste op het Museumplein in Amsterdam. Groningen en Zwolle volgden daarna en in 2015 streek Damn Food Waste neer op Plein 1940 in Rotterdam. Met een gratis megalunch voor ongeveer 5000 mensen, gemaakt van groenten die anders zouden zijn weggegooid, riepen ze opnieuw op tot actie tegen voedselverspilling.

Damn Food Waste is een coalitie van partijen die aandacht vragen voor het wereldwijde probleem van voedselverspilling. De organisatie doet dit door middel van het organiseren van gratis megalunches waarbij mensen kosteloos kunnen genieten van een maaltijd bereid met voedsel dat gered werd van de vuilnisbak. Damn Food Waste On Tour is een initiatief van FoodGuerrilla (OneWorld), Voedingscentrum, Wageningen UR, Youth Food Movement (YFM), Rijksdienst voor Ondernemend Nederlanden (RVO), Feeding the 5000/EU Fusions.

Op 29 juni 2013 hebben deze partijen onder de naam Damn Food Waste een groot diner georganiseerd op het Museumplein in Amsterdam, waarbij 6.500 mensen kosteloos genoten van een maaltijd en van het evenement. Sinds 2013 is Damn Food Waste met het concept on tour ook het land in getrokken. De diners zijn onderdeel van een wereldwijde campagne van grote diners. Eerdere edities waren in Londen, Parijs, Nairobi en New York.

Damn Food Waste richt zich niet alleen op consumenten en burgers; ze vragen ook boeren, horeca, onderwijs, bedrijven en politici hun verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen voedselverspilling. In Nederland alleen al verspillen we ongeveer één derde van ons voedsel. Voedselverspilling is het weggooien van eten dat nog goed en eetbaar is. Waarom en hoe word er zo veel verspild? Bijvoorbeeld omdat de groente niet aan de cosmetische eisen voldoet, er te strikt omgegaan wordt met houdbaarheidsdata of omdat we meer kopen dan we op kunnen eten. Deze redenen liggen deels bij de consument maar ook bedrijven en supermarkten spelen hier een rol in.
“Gemiddeld gooien consumenten in Nederland ongeveer 14% van het gekochte voedsel weg per persoon per jaar. Dit komt neer op ongeveer 50 kg voedsel.”
Het verspillen van voedsel heeft grote ecologische, economische en sociale gevolgen. Hoe komt dat ?

Economische effect
In termen van economische effecten, veroorzaakt het onnodig voedselafval hoge kosten voor afvalbeheer. Dergelijke kosten behelzen het onderhoud van stortplaatsen (waar het voedsel afval meestal weggegooid wordt) alsook transportkosten, operationele kosten in de zuiveringsinstallaties, en in sommige gevallen de kosten van afvalscheiding.
Bron : WRAP, 2009. Household Food and Drink Waste in the UK

Milieubelasting
Voedselproductie en consumptie in de EU genereert naar schatting 20% tot 30% van de Europese milieubelasting (European Commission). Met voedsel gooi je niet alleen geld weg, maar ook de energie die in de teelt, verpakking, transport, koeling en bereiding van voedsel is gestoken. Met elke kilo voedsel die je weggooit, gooi je eigenlijk 1,3 liter benzine weg (Milieu Centraal, 2012). In de top 3 van producten die (gezien de hoeveelheid die ervan verspild wordt) het meest bijdragen aan de klimaatbelasting door verspilling, staat vlees bovenaan, gevolgd door zuivel en groente. De klimaatbelasting van deze top drie  draagt voor meer dan de helft bij aan de totale klimaatbelasting van verspilling. Met het terugdringen van  de verspilling van met name deze productgroepen is dus klimaatwinst te behalen.
Bron : Voedselverspilling huishoudens 2013, Factsheet van MilieuCentraal en Voedingscentrum

Sociale gevolgen
Het verspillen van voedsel roept ook maatschappelijke vraagstukken, met name gezien de huidige wereldwijde financiële crisis, stijgende voedselprijzen en internationale voedseltekorten. Naar schatting een derde tot de helft van alle huidige voedselproductie eindigt verspild. Inmiddels meldt de FAO dat naar 868.000.000 mensen, of 12% van de wereldbevolking, is ondervoed.

Kwaliteitsstandaarden van voedsel van grotere instanties bepalen de afname en verspilling van de landbouwgewassen. Voedsel dat esthetisch of in kwaliteit, zoals wanneer het een plekje heeft, afwijkt van de norm wordt in de meeste gevallen verspild en komt überhaupt al niet bij de consument terecht. Boeren in veel landen kunnen hierdoor maar een deel van hun oogst verkopen aan bedrijven uit westerse landen. Dit komt doordat de consument liever geen kromme komkommers of appels met een bruin vlekje kopen. (Bron : EU Fusions, About Food Waste. )

Voedselverspilling verminderen is makkelijk, goed voor jouw portemonnee, voor het milieu en de sociale cohesie. Wil jij ook aan de slag ? Doe mee! Hoe meer mensen beseffen hoeveel voedsel er verspild wordt en wat de impact daarvan is, hoe sneller er minder verspild zal worden.