Creatief beheer: Landleven in de stad

De Tuinman (m/v) is een nieuwe beroepsgroep in het publieke domein, het botanische broertje van de wijkagent, die zorgt voor een groene en gezonde wijk. Dit kan de Tuinman (m/v) het beste bereiken in samenwerking met ambtenaren, professionals en bewoners.

Kortom, in een bezield teamverband zorgen voor prettige wijken, waar kinderen gezond kunnen opgroeien, want zij zijn immers de toekomst van onze stad Rotterdam. Kinderen spelen graag buiten en in een groene omgeving is dit avontuurlijker, leerzamer en gezonder. Tuinieren is zo’n beetje de gezondst mogelijke activiteit en bovendien nuttiger, socialer, leerzamer dan bijvoorbeeld fitness en hardlopen. Met de Tuinman (m/v) haal je dus een natuurlijke ‘genezer’ in de wijk, die de strijd aanbindt met grootsteedse kwalen als stress, eenzaamheid, depressie. Bovendien creëert de Tuinman (m/v) een gezonde omgeving voor opgroeiende kinderen en is een wijk met een Tuinman (m/v) veiliger, omdat mensen elkaar beter leren kennen en op elkaar letten.
Het doel is een gezonde omgeving voor iedereen
Tuinman (m/v)
Groene wijken zijn erg goed voor de gezondheid van bewoners: 30% minder depressies, 15% minder overgewicht. Toch de kwalen van deze tijd. Ook huizen zijn meer waard in een groene wijk; zelfs 10% tot 30%.

Praktijk in de stad
Creatief Beheer is een praktijk die stadsdokter Rini Biemans samen met zijn vrouw Karin Keijzer sinds 2002 heeft opgebouwd, waarbij beheer en onderhoud (dagelijkse interactie) aangrijpingspunten zijn en een nieuwe stadsprofessional, de Tuinman (m/v), de centrale figuur. Een stad is in Biemans’ visie opgebouwd uit mensen, planten en dieren en moet ook als zodanig beheerd en ontwikkeld worden. ‘Landleven in de stad’, luidt de slogan van Creatief Beheer en het doel is een gezonde omgeving voor iedereen. Vandaar dat Biemans zich sinds kort weer dokter noemt.

Rini Biemans (1960) is eigenlijk een kunstenaar, vermomt als ondernemer. Rini is een authentieke ontwikkeling (single malt) en werkt aan een systeem van kennis, kunde en netwerken. Door met elkaar om te gaan leer je dingen. Elk probleem is voor Rini een kans. Rini Biemans wordt gelukkig van problemen, hij werkt omgedraaid en is intens gelukkig in zijn werk. Als stadsdokter kijkt hij naar patronen, dromen en concepten in de samenleving en probeert daar een werkbaar systeem van te maken. Een van zijn motto’s is: ‘als het niet vanzelf gaat, dan gaat het niet’.