Connect Knowledge binnen organisaties

Om bedrijven van binnenuit te veranderen en muren af te breken zet Wouter Truffino met Connect Knowledge ondergrondse bewegingen op binnen organisaties. In de snel veranderende wereld moeten bedrijven hun aanpassingsvermogen verhogen. Dat vermogen zit voor een groot deel in de organisatie zelf, namelijk bij de medewerkers.

Connect Knowledge zorgt voor verbinding en samenwerking in een bedrijf tussen de verschillende divisies, afdelingen en teams. Dat is nodig om innovatie te faciliteren binnen bedrijven, vertelt Truffino. Want volgens hem verandert niet alleen het bedrijf, maar ook de klant. “Klanten van bedrijven vernieuwen hun keuzes drastisch. Maar ook het type klant veranderd met rasse schreden. Het maakt niet uit in welke branche je werkzaam bent, iedereen heeft te maken met de steeds sneller op elkaar volgende vernieuwingen.”
 
“Als je als bedrijf in staat bent om te volgen, dan zal je overleven. Volg je niet dan kan dit je voortbestaan wel eens in de weg staan.”
Lef
Truffino zette Connect Knowledge op bij een groot advies- en ingenieursbureau. Daar heeft hij het concept voor het eerst geïmplementeerd. “Ik ben een koploper omdat ik het lef heb gehad om een ondergronds netwerk op te zetten binnen een grote organisatie zonder dat iemand van het management er vanaf wist, maar ik deed het vanuit een intrinsieke motivatie om het beste te doen voor de organisatie. De eerste bijeenkomsten die we hadden, vonden plaats in de kelder en het was dus echt ondergronds en rebels.” Inmiddels is hij zijn eigen bedrijf begonnen, omdat hij vernieuwings processen ook bij andere organisaties wil implementeren. “Nu zie ik mezelf meer als verbinder, omdat ik nu probeer partijen bij elkaar te brengen en ze van elkaar laat leren wat de toegevoegde waarde van een ondergronds netwerk kan zijn.” Een ondergronds netwerk heeft iets spannends. De deelnemers hebben allemaal de wil om elkaar te helpen tijdens de transitieperiode die merkbaar is in diverse sectoren.

Collectieve denkkracht
Een belangrijke factor om het aanpassingsvermogen in bedrijven te vergroten zit volgens Truffino in de organisaties zelf. “Het zijn de eigen medewerkers met hun kennis en ervaring. Het is de kunst om deze collectieve denkkracht te verbinden en hun vermogen om samen te werken, te vergroten. Dit kan gerealiseerd worden door het opzetten van een intern netwerk van medewerkers met diverse achtergronden.” In de methodiek van Connect Knowledge staat samenwerking centraal, legt hij uit. “Kennis delen is macht in plaats van kennis is macht.” Maar kennis delen is lang niet alles, je moet als bedrijf het vermogen hebben om samen met je klanten na te kunnen en willen denken over waar hij wakker van ligt. Dus niet meer je eigen portfolio verkopen, maar de juiste nieuwe oplossing bedenken en verkopen aan de klant met zijn eigen specifieke uitdagingen.

Opschaling
Hij heeft zijn concept eerst toegepast in de bouwsector. “Maar het is nu klaar voor opschaling naar andere sectoren. Stil zitten is geen optie voor bedrijven op dit moment. Het maakt eigenlijk niet uit in welke sector.” Hij heeft tot nu toe niet veel weerstand ontmoet, omdat bedrijven ook wel inzien dat verandering nodig is om te overleven. Bestaande business modellen kraken in hun voegen dat zie je onder andere in de energie-, de bancaire en de bouwsector. “De belangrijkste barrière die ik heb overwonnen is de interne strijd met mezelf. Er was lef nodig om een eigen bedrijf te starten. In deze tijden is dat geen gemakkelijke keuze.”