Burgerinitiatief Ons Geld

Burgerinitiatief Ons Geld stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde. De maatschappij ‘draait’ op giraal geld. Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven. Ze belasten het vervolgens met rente. Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt. Nederland Kantelt sprak met 1 v/d initiatiefnemers, Luuk de Waal Malefijt (25), inmiddels geen institutioneel student meer (Bsc Informatiekunde, 2014), maar full time monetair hervormer.

De visie van Ons Geld is een stabiel economisch systeem dat niet het voortbestaan van de maatschappij bedreigt. Door een eenvoudige boekhoudkundige systeemverandering, die bedacht werd in 1930, kan er in een klap een einde gemaakt worden aan de ongebreidelde koopkrachtsuitholling door commerciële banken, en wordt de staat achtereenvolgens in de positie gesteld van crediteur, in plaats van debiteur van het bankwezen. De verantwoordelijkheid voor de geldschepping wordt constitutioneel ingebed en ondergebracht als 4e Macht, als uitbreiding op de Trias Politica. Transparant, stabiel, en ter verantwoording te roepen. De staat krijgt weer de controle over de bloedsomloop van haar lichaam. Een leuke bijkomstigheid van deze overgang is een eenmalige gratis lunch waarmee de overheid een non-inflatoire gift krijgt ter grootte van 1x de landelijke geldhoeveelheid. Burger-dividend, staatsschuldafbetaling, belastingverlaging en ‘duurzaamheidstransitiefinanciering’ zijn ineens geen vieze woordcombinaties meer.

Luuk: “In 2007 raakte ik gefascineerd door de algemene onwetendheid over de aard van ons geld, ook bij mezelf. De toen in de media herhaalde mantra van geld dat in het niets verdampte zette me aan tot een zoektocht naar hoe het financieel systeem in elkaar zit. In 2012 heb mijn betaalde baan opgezegd en Stichting Ons Geld opgericht als zusterorganisatie van Positive Money, waar ik later ook kwam te werken. Het lijkt misschien niet zo als je de hedendaagse berichtgeving volgt, maar het huidige financieel-monetair systeem is onhoudbaar. Voortdurende geldcreatie als schuld met rente is onmogelijk op een eindige planeet, zolang de gecreëerde gelden hergebruikt worden als basis voor nieuwe kredietverlening. Enkele effecten van de huidige architectuur van private geldcreatie zijn: grootschalige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen wegens de bijna inherente groeidwang, enorme huizenbubbels, terugkerende bankencrises (door de eeuwen heen), toenemende maatschappelijke ongelijkheid, afbrokkeling van democratische principes, en onnodige lastenverzwaringen voor de bevolking.”

Verlening van een bankvergunning is feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen en uit te delen. Merkwaardig is echter dat de wet en de bankvergunning dit niet vermelden en reguleren. Dit privilege wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan. Het door banken gedomineerde geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie.”

Stichting Ons Geld is (nog steeds) de enige campagnegroep in Nederland die zich inzet voor een stabiel en duurzaam monetair systeem door zich exclusief te richten op de wijze van geldschepping. Waar andere groepen een selectie van symptomen van de onderliggende ‘weeffout’ van het systeem proberen te verhelpen, wil Ons Geld de kwaal genezen. Geen pleisters maar geneesmiddel. Het bijzondere is dat de oplossing die we voorstaan letterlijk alle andere partijen en projecten ook ten positieve zal beïnvloeden, omdat ze iets verandert op systeemniveau in plaats van beleid. Een stevig fundament die een stabiele economie en sociale toekomst mogelijk maakt.

Luuk: “We willen het systeem veranderen. Onze focus is bewustwording van de werking en belangen van de geldschepping. De uitdaging ligt in het verduidelijken van de elegante eenvoudige oplossing in een wereld vol machtsverstrengelingen en monetair onbegrip.”
 
“Ik wil mensen bij elkaar brengen die begrijpen wat de effecten zijn van het plaatsen van de geldpers bij de verkeerde verantwoordelijkheid.”
Het vereist lef om in te gaan tegen de best gefinancierde meest invloedrijke sector die er is. Een gevestigde economische doctrine werkt tegen je en valt je aan van alle kanten. De heersende miskennis is echter het grootste probleem. Mensen die niet willen geloven dat het systeem anders werkt dan hen in eerste instantie verteld is. De welbekende spreuk is hier van toepassing. “All truth passes through three stages…” We krijgen wel wat donaties, maar zijn vooral afhankelijk van mensen die zich met arbeid enorm inzetten voor dit doel, onbetaald. Het zou niet de eerste keer zijn dat Ons Geld geweigerd wordt voor financiering omdat het bestuur van een potentiële financierder niet kan geloven dat het systeem werkt zoals we dat uitleggen. Een Catch 22.

Na 2 jaar is ‘ons’ onderwerp toch onderdeel van politieke discussie, zonder een enkele betaalde werknemer. Als iedereen zich voor een maatschappelijk doel zou inzetten zijn morgen de problemen de wereld uit. Mede dank zij uw steun komt geldschepping op de agenda in ‘Den Haag’. Burgerinitiatief Ons Geld is op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer ontvankelijk verklaard. De vaste Commissie voor Financiën zal het initiatief in behandeling nemen. De initiatiefnemers krijgen daarbij gelegenheid nadere toelichting te geven. Daarna is het aan de Tweede Kamer om een standpunt in te nemen.