Afval verwerken bij de bron

Stadsgas wil een bijdrage leveren aan een duurzaam Rotterdam door met behulp van een biomassavergister GFT afval om te zetten in energie. En deel van de winst vloeit middels sociale projecten terug naar de wijk. Initiatiefnemer van Stadsgas is Philip Troost.

Philip Troost studeerde in 2008 af bij de vakgroep Design for Sustainability aan de faculteit Industrieel ontwerpen van de TUDelft. Daarna ging hij aan de slag bij Ecofys, destijds een onderdeel van Econcern. Daar heeft hij een goedkope kleinschalige biogasinstallatie gebouwd voor lage-inkomenslanden. Momenteel is hij bezig met het Project Stadsgas waarin hij in Rotterdam met behulp van een biomassavergister wil maken uit horeca-afval. Het gas wordt gebruikt voor groene stroom, bioplastics of bio-LNG.
 
Denk klein, groter word je vanzelf
Wat maakt dit project tot een bijzonder vernieuwend project?
Philip Troost: “Het vernieuwende aspect is het verwerken van afval nabij de bron, dus in de stad. Dit leidt tot kortere transportlijnen en bespaart geld en uitstoot van schadelijk fijnstof. Ten tweede is het belangrijk dat bedrijven en bewoners in de buurt van de installatie de voordelen pakken. Daarom gaat de Stichting Stadsgas sociale en duurzame projecten uitvoeren nabij de installatie.”

Is dit een kantelproject of koploperproject?
Philip Troost: “Dit is tweeledig. Het kantelaspect is de mogelijkheid om een revolutie in afvalverwerking te bewerkstelligen, waar iedereen voordeel van zal krijgen, zowel landelijk als op hoger niveau. In werkelijkheid is dit in meerdere mate een verbindingsproject. Door verschillende disciplines te combineren is het ons gelukt tegen een voordeliger tarief afvalinzameling aan te bieden.”

Ben je zelf een kantelaar, koploper of verbinder?
Philip Troost: “Als initiatiefnemer ben ik voortdurend bezig partijen aan elkaar te koppelen, dus echt een verbinder.”

Barrières
Philip Troost: “De druk van dit project is enorm. We werken op een no-budget basis en kampen dus met veel problemen in verband met voorbereidingen. Onze vestigingsplaats is Rotterdam Vierhavens en, hoewel zij zich profileren als een ideale vestigingsplaats voor startende ondernemers, komt het erop neer dat slechts gevestigde bedrijven met een jarenlange reputatie zich direct mogen vestigen.

We zullen nog veel hordes moeten overwinnen en omdat andere steden zoals Antwerpen, Utrecht en Amsterdam ook Stadsgas willen, lijkt dit soms een beter beginpunt dan Rotterdam. Toch zetten wij hier door, want Rotterdamse horeca en Rotterdammers zelf verdienen een goedkopere en schonere afvalinzameling.”

Verdienmodel
Philip Troost: “In onze pilot kunnen wij genoeg verdienen om geen financieel debacle te veroorzaken met een terugverdientijd van 4 tot 5 jaar. Er lopen momenteel gesprekken voor een tweede vergister die bioplastics zal gaan produceren. Bij twee vergisters is het plan zeer rendabel te noemen.”

Wat valt van dit project te leren?
Philip Troost: “Partijen die jarenlang een monopolie hebben gehad, kunnen niet snel reageren op deze beweging van onderaf. Door dikke lagen overhead en hoge lonen aan de top zullen kleine bedrijven snel de concurrentie achter zich laten door een scherper aanbod te bieden. Dit zie je overal en moet je meenemen als je een nieuwe onderneming gaat starten. Denk klein, groter word je vanzelf.”