Nederland kantelt
Jan Rotmans en Sharona Ceha startten in 2014 het initiatief ‘Nederland Kantelt’. Via deze stichting wordt zichtbaar gemaakt hoe groot, breed en positief de vernieuwingsbeweging in Nederland is. Dit doen we aan de hand van negen verschillende terreinen:
1.      Zorg
2.      Onderwijs
3.      Energie
4.      Voedsel
5.      Bouw
6.      Ruimte
7.      Water
8.      Kunst & Cultuur
9.      Financiën
Met Nederland Kantelt willen we antwoord geven op de vraag ‘hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland?’ We dromen van een maatschappij waarin waarden eerst komen, en we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardig leven voor iedereen.

Nederland Kantelt verbindt
Ieder systeem kent tijden van chaos, dus ook Nederland. Wij van Nederland Kantelt ervaren dat in tijden van chaos verbindingen nodig zijn tussen mensen, sectoren, projecten en regio’s. Nederland Kantelt wil daarom:
– Vernieuwingsbeweging zichtbaar maken
– Silo’s afbreken tussen vernieuwingsdomeinen
– Vernieuwers verbinden en van elkaar laten leren

Nederland Kantelt versnelt
Samen met jou kan Nederland Kantelt de transitie in de Nederlandse samenleving versnellen. Met versnellen doelen we op onze missie:

In 5 jaar willen we het aantal actief betrokken mensen bij de vernieuwingsbeweging van onderop vertienvoudigen. In cijfers betekent dit het volgende: van 250.000 mensen naar een beweging van 2.5 miljoen mensen waarvan 20% van de bevolking ouder dan 20 jaar. 


Organisch georganiseerd
In 2014 bestond het kernteam uit zeven verbinders. Inmiddels is Nederland Kantelt uitgegroeid naar een team van 25 verbinders, kantelaars en koplopers. Samen met vele anderen zetten zij zich dagelijks in voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardiger Nederland. Dit doen zij door:

– Nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals Zorgeloos een alternatieve zorgverzekering  en de Vereniging voor Financiële Versimpeling 
– Kantelvoorbeelden binnen de negen verschillende terreinen te verzamelen en zichtbaar te maken via de website en social media;
– Verbindingen te leggen tussen vernieuwers en initiatieven, én
– Op zoveel mogelijk plekken in Nederland een podium te bieden aan initiatieven van onderop.     
 
Doel is om in 2020 Nederland gekanteld te hebben, zodat we de stichting weer op kunnen heffen. Ook dit is immers vernieuwing.

Statuten
OPRICHTING STICHTING statuten
RSIN: 854669437
Stade de Colombes 64, 1098VV Amsterdam
Telefoonnummer 0612452631
Bestuurssamenstelling:
Jos de Blok
Marleen Janssen Groesbeek
Ruud Koornstra
Tim Stok

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Er worden geen vergoedingen verstrekt.

Jaarverslagen
Wil je de jaarverslagen inzien?
Jaarrekening 2016 Stichting Nederland Kantelt
Jaarrekening 2015 Stichting Nederland Kantelt

Uittreksel Kamer van Koophandel
Deze uitgebreid bekijken?
Nederland Kantelt uittreksel_handelsregister_62126490 (1)

Privacyverklaring
Wil jij zien hoe wij met jouw gegevens omgaan?
privacy_statement_25-05-2018