doneer

Anke Siegers, Toekomst van zorg in dorpen

De bal leit by ús, wat dogge we der mei?

Doarpswurk nodigt jou van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Netwerk Zorgzame Dorpen op donderdag 1 juni in Nieuwehorne. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema zorg centraal. Wat verstaan we onder zorg? Welke rol heeft het dorp? Welke rol wil het dorp? En hoe zorg je als dorp voor goede onderlinge hulp en verbinding?

Anke Siegers, organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in dit onderwerp, trapt de bijeenkomst af. Ze schreef het boek ‘De nieuwe route’ over de kanteling in de zorg. Hierin beschrijft ze een nieuwe aanpak op het gebied van het sociale domein. ‘Samen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Pas dan zijn mensen bereid om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het klinkt simpel maar het is een kanteling in denken en de manier van werken in het sociale domein. “Mensen willen niet meer dat anderen voor hen bepalen”, aldus Anke Siegers in een interview op de website van ZorgenenZ.

Na de visie van Anke gaan we in gesprek over de toekomst van zorg in dorpen. De resultaten van de bijeenkomst zijn input voor het nieuwe project van Doarpswurk: ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.

Doarpswurk wil met het project Netwerk Zorgzame Dorpen ‘Zorg’ als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dorp maken door ondersteuning te bieden en het thema onder de aandacht te brengen. Zorg moet hierdoor net als andere thema’s zoals duurzaamheid of wooninitiatieven op de agenda komen bij elk dorp.

Voor het programma en aanmelden.