Symposium Ware Winst, met bijdrage van Sharona Ceha

 Symposium

Ter gelegenheid van verschijnen boek “Ware Winst” Gemene-Goed-Economie als wegwijzer door Christian Felber.
Vrijdagmiddag 2 juni 13.00-17.00 uur
Universiteit voor Humanistiek Lokaal 1.40 Pieterskerkhof 13A Utrecht (= achteringang)
Graag aanmelden ivm de ruimte.
 
Programma

13.00 uur       Welkom door Kleri Sparou
Kleri Sparou is student Humanistiek te Utrecht en stagiaire bij de GGE het Gooi. Zij onderzoekt hoe een economie eruitziet die zorg draagt voor relaties. Ook bouwt zij aan een netwerk van kunstenaars dat investeert in de gemene-goed-economie in het Gooi. Zij heeft samen met studenten van de Groene Humanistiek het symposium georganiseerd.

13.15 uur       Ware Winst door Carel Tielenburg
Carel Tielenburg is docent Integrale Veiligheidskunde (eerder ook economie) aan de Haagse Hogeschool. Zijn passie voor de GGE werd vooral gewekt door de reële mogelijkheid om economie en economisch handelen te verbinden met waarden. Hij geeft presentaties over GGE en is al enige tijd actief in het netwerk van GGE het Gooi.

13.45 uur       2.5 miljoen mensen in transitie door Sharona Ceha
Sharona A. Ceha werkt voor de Stichting Urgenda en de Stichting Nederland Kantelt. Haar passie ligt bij sociale duurzaamheidstransities. Tezamen met Professor Jan Rotmans (Drift, Rotterdam) is zij in 2015 gestart met de beweging Nederland Kantelt. Daarin werken zij aan systeemtransitie op het gebied van onderwijs, financiën, zorg, bouw en recht. De beweging heeft tot doel om 2.5 miljoen mensen in transitie te krijgen in de komende 3 jaar.

14.15 uur       Adviseren en ontwerpen met de GGEmatrix door Irene Müller
Irene Müller ziet als ruimtelijk ontwerper en docent, de GGE-consultancy ook als een manier van ‘Gestaltung’ van een betere wereld. De systeemfouten in de economie kun je ook als ontwerpfouten aanpakken. Tijdens haar lezing vertelt ze over het waarom en hoe van werken met de matrix en achterliggende documenten, interessante en gevoelige thema’s bij het adviseren, de nieuwe matrix 5.0 en hoe zij de matrix op ruimte wil toepassen. 

14.45 uur       Doing the right thing, a value based economy door Arjo Klamer
Arjo Klamer is hoogleraar culturele economie aan de Erasmusuniversiteit en wethouder participatie in Hilversum. Staat voor een op waarden gebaseerde economie in theorie en praktijk. Hij inspireert ons om terug te keren naar de zin van ons eigen leven als mens en van daaruit te zoeken naar betekenisvolle verbindingen. Het streven naar een goed leven en een goede samenleving, waarin we notie nemen van de goederen die we met elkaar delen. Een inhoudelijke benadering van leven in plaats van een instrumentele aanpak.

15.30 uur       Panelgesprek met de sprekers aan de hand van vragen uit de zaal. Moderatoren Fernando Suarez Muller en Sjoerd Robijn               
Fernando Suárez Müller is universitair docent ‘Ethiek & Duurzaamheid’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is geïnteresseerd in de humanisering van organisaties en in de plaats van het moderne humanisme binnen het nieuwe ecologische denken. Dit laat zich samenvatten onder de term ‘moralisering van de markt’. Hij is sinds de oprichting in Nederland betrokken bij GGE en portefeuillehouder internationale betrekkingen.

Sjoerd Robijn is een oud Humanistiek student en betrokken bij GGE-Nederland. Voor zijn afstuderen schreef hij de scriptie ‘Return to Oikonomia’. Oikonomia is de term die Aristoteles gebruikte voor wat economie werkelijk is: de kunst om in het onderhoud te voorzien. Hiertegenover zette hij chremastistike, de kunst van geldvermeerdering.

16.30 uur       Bouwen aan Gemene Goed Economie door Anne-Marie Poorthuis
Anne-Marie Poorthuis is initiatiefnemer van de GGE Nederland. Zij werkt vanuit de Stichting Eigentijdse Verbindingen en is ontwerper van VioNet, een netwerkprogramma voor het opbouwen van gemeenschap. Een manier van organiseren die zij ook inzet bij het opbouwen van een regionale GGE het Gooi.
Ware Winst, gemene-goed-economie als wegwijzer

Christian Felber beschrijft een alternatief economisch systeem waarin het algemeen welzijn van de mens én zijn leefomgeving centraal staan: de Economie van het Gemene Goed. Ambitie is om de koers van de economie terug te brengen tot haar grondwettelijke bedoeling. Via vijf waarden: Menswaardigheid, Ecologie, Coöperatie, Rechtvaardigheid en Democratie. Felber legt haarfijn uit welke stappen hiervoor nodig zijn, en hoe deze stappen op een écht democratische wijze tot stand kunnen komen. Niet alleen de financiële architectuur, maar ook het eigendomsrecht, de democratische instrumenten, het beheer van gemeenschapsgoederen en de opvattingen over werk, onderwijs en opvoeding komen aan bod. Tegelijk staat de Gemene-Goed-Economie uitdrukkelijk open voor kruisbestuiving vanuit andere benaderingen. Zie uitgeverij van Arkel 
Platform gemene-goed-economie

In Nederland groeit een landelijk netwerk dat samen leert, stimuleert om in de eigen regio aan de slag te gaan, bedrijven ondersteunt, investeert in de verspreiding van het gedachtegoed en initiatieven op het gebied van nieuwe economie bij elkaar brengt. Zie platform of mail naar GemeneGoedEconomie@gmail.com