Crisis van de wijkraden. Wat nu?

Crisis van de wijkraden. Wat nu?
De laatste decennia zijn wijkraden te veel tot een politiek instrument gemaakt. Dat zorgt voor onvrede. Het is tijd om het gesprek over de wijkraden helemaal open te breken want het kan anders.

  Eind 2018 was in een maand tijd de maat vol voor vier wijkraden. De wijkraad in het Utrechtse Noordoost voelde zich ‘als oude schoenen weggegooid’, toen het college het budget van de wijkraad met tachtig procent verminderde. In Schiedam trok het college van B en W zelfs de jaarlijkse subsidie van €50.000 aan het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) in. De gemeente kon niet snel genoeg de vruchten plukken van een verbetertraject. Ook in Maastricht stapte de voorzitter van een buurtnetwerk op, onder andere omdat gemeente ‘’totaal onderschat hoe moeilijk het proces in de wijken zelf is”.

Nico de Boer zag al langer dat het rommelt, en schreef op ons verzoek een essay voor LSA, dat vanaf nu te downloaden is. Hij stelt vast dat er “een klaarblijkelijke, breed gedeelde overtuiging is dat wijkraden een instrument zijn van de overheid” terwijl wijkraden oorspronkelijk juist van de bewoners waren. Dat wijkraden moeten vernieuwen, daar zijn vriend en vijand het over eens, maar op dit moment wordt dat proces volgens De Boer “versmald tot verandering bij de wijkraden, zonder dat tegelijkertijd het functioneren van het gemeentelijk apparaat onder de loep wordt genomen.”

Onderzoeker Nico de Boer is stellig: “Alles wat mooi is aan wijkraden (betrokkenheid, creativiteit, ogen en oren in de wijk) was van oudsher al in de wijk aanwezig. Alles wat lelijk is aan wijkraden (imitatie van ambtenaren, cliëntelisme, bureaucratie, geslotenheid, wijkfixatie) is er de afgelopen decennia door gemeentelijk optreden in geslopen. Bewoners opzadelen met het oplossen van die problemen is een naar staaltje van blaming the victim.” Download het essay.

De hamvraag van het essay: ben je een verlengstuk en instrument van de overheid, of opereer je zelfstandig omdat je goed ziet wat er in de buurt nodig is? Van en voor wie zijn de wijkraden eigenlijk?

LSA weet: Het kan anders.
En mensen die LSA een beetje kennen, weten dat een essay niet de laatste stap is, maar de eerste. Het is tijd om het gesprek over de wijkraden helemaal open te breken. Wijkraden vervullen een belangrijke rol, maar de vraag is hoe dat anno 2019 het beste kan. Dat vragen we aan jou.
Mail naar thijs@lsabewoners.nl als je jouw visie met LSA wil delen.  Op Facebook of Twitter een berichtje achterlaten mag natuurlijk ook!