4 Gemeenten gaan met 40.000 huizen van het gas los.

Transitieprofessor Jan Rotmans in Deventer: Transform bestaat uit waarmakers en Willie Wortels.
De vier gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle hebben voor de energietransitie de handen ineen geslagen en zichzelf de opdracht gegeven 40.000 bestaande woningen van het aardgas af te halen en op duurzame energiebronnen over te gaan. Op verzoek van het team van Transform kwam Jan Rotmans naar Deventer om te spreken en te reflecteren op de aanpak van Transform.

“De kracht van Transform bestaat eruit dat het een unieke samenwerking is tussen vier grote gemeenten, met financiering van Brussel. Bevlogen, nuchter en realistisch,” noemde hij de aanpak. Hij vindt de aanpak degelijk, maar pleitte er ook voor het spannender te maken, de doelen aan te scherpen en het vooral nog veel mensgerichter te maken. “Vijfenzeventig procent van de Nederlanders weet nog niet dat we een enorme transitie-opgave hebben,” stelt hij. Daarbij zijn scherpe doelstellingen en transitiepaden nodig. Aan beide werd onder meer tijdens de sessie Koppelkansen (de koppeling van energietransitie aan de sociale en fysieke opgave in wijken) gewerkt door in kaart te brengen hoe je ook een betere leefomgeving kunt creëren. ‘Transform bestaat uit Willy Wortels en Waarmakers’, zo vatte Rotmans het kernachtig samen.


Het gesprek na de presentatie van Rotmans leverde aardig wat gesprekstof en ook wat spraakverwarring op over de verschillende niveaus (technisch, financieel, mensgericht, en: top down of bottom up) waarop je Transform kunt benaderen. Maar, om met Rotmans te spreken, chaos is goed en bij weerstand komt er beweging. De sessie werd  uiteindelijk verhelderend en waardevol gevonden, ook vanwege gelegenheid tot uitwisselen van ideeën. Het heeft het Transformteam nog meer doen beseffen hoe belangrijk het is om eenvoudig en duidelijk de energietransitie te communiceren, niet alleen extern, maar ook intern.

Dit artikel is geschreven door
Danielle van Wieringen (communicatieadviseur Transform) &
Tanja Abbas (trekker gebiedskeuze Transform)