Nieuwe democratie; Code Oranje

Bij Nederland Kantelt hebben wij niet alleen iets met die fantastische kleur van Code Oranje. Juist het gedachtengoed waarmee deze partij is opgericht ondersteunen wij met heel ons hart. Geeft Nederland Kantelt nu een stemadvies???? Nee, we geven, zoals het met veel kantelvoorbeelden, inzicht in hoe een groep jongeren de democratie wil kantelen.

Nog niet veel van gezien in de traditionele media? Dat klopt helaas. Maar Code Oranje doet mee met de provinciale verkiezingen in Gelderland, Noord Brabant, Noord Holland en Zuid Holland. Dus woon jij in een van deze provincies en ben je nog aan het zweven? Kom met beide benen op de grond en bekijk hoe jij de democratie kan doen kantelen.

The stage is for: CODE ORANJE

Het Doel van Code Oranje
Het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.

Code Oranje staat voor:

 1. Een transparant en open formatieproces na de verkiezingen
 2. Formeren samen met de samenleving
 3. De samenleving stuurt de politieke agenda
 4. De (ervarings-)deskundigheid en de kennis van onze inwoners wordt optimaal benut
 5. Ieder ministerie heeft een burgerjury
 6. Gebruik maken van volksraadpleging (referendum)
 7. Invoeren van de burgerbegroting
 8. Alle ruimte voor burgerzeggenschap
 9. Dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles (het beste) te weten
 10. Geen partijbelang, geen fractiediscipline
 11. Kortom: op weg naar een nieuwe democratieGedeelde Uitgangspunten

 • Verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dit verschil vruchtbaar te maken (= het oplossen en overbruggen van verschil)
 • De politiek (Code Oranje) brengt de samenleving in positie om vraagstukken zelf op te lossen
 • De samenleving toont eigenaarschap en initiatief in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
 • De politiek (Code Oranje) consulteert en betrekt de samenleving op verschillende manieren bij de oordeels- en besluitvorming
 • De samenleving brengt zijn kennis en kunde in bij politieke oordeels- en besluitvorming

De volksvertegenwoordigers van Code Oranje:

 • Iedere volksvertegenwoordiger onderschrijft de uitgangspunten van Code Oranje
 • Iedere volksvertegenwoordiger werkt oplossingsgericht, betrekt de samenleving (op verschillende manieren) en brengt de samenleving in positie om vraagstukken op te lossen
 • Volksvertegenwoordigers hebben een open houding voor overleg; we vragen niet om fractiediscipline
 • Volksvertegenwoordigers zijn dienstbaar en hebben niet de pretentie alles (beter) te weten

Wil jij meer weten? Bekijk onderstaande video en Check de website van Code Oranje.