Eén situatie, één gedragen plan

Eén situatie, één gedragen plan

De werkelijke transformatie van het sociaal domein komt niet van de grond. De huidige route naar zorg en ondersteuning voor burgers moet en kan anders. Dat betoogt organisatiepsycholoog Anke Siegers. Zorgvragers en betrokkenen bij de situatie moeten weer eigenaarschap gaan ervaren. Een gesprek met Anke Siegers over de transformatiethema’s eigen regie, (sociaal) netwerk, zorg dichtbij en een nieuwe route voor het sociaal domein.

Anke Siegers is organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar. Centraal thema in haar werk is Eigenaarschap door samensturing. Anke begeleidt gemeenten en organisaties in zorg en onderwijs in het komen tot gezamenlijk eigenaarschap rond kwesties. Hierin begeleidt ze samen met partners vanuit DatisHelder processen en geeft ze lezingen en trainingen. In 2016 verscheen haar boek ‘De nieuwe route. Transformatie in het sociaal domein. Samensturing met alle betrokkenen.’ 

Lees het hele interview op magazines.socialweb