Kanteling detentieRESCALED is een beweging die tot doel heeft detentie als een vorm van sanctioneren grondig te hervormen. Dat betekent dat alle gevangenissen worden vervangen door detentiehuizen. Detentiehuizen zijn kleinschalig, gedifferentieerd per doelgroep en ingebed in hun directe omgeving en de gemeenschap. Deze drie kenmerken hebben bewezen meer effectief te zijn.

RESCALED wil daarom grootschalige gevangenissen vervangen door detentiehuizen. Zo kan re-integratie van gedetineerden aanzienlijk worden verbeterd. Gedetineerden blijven hierin verbonden met de gemeenschap. Opsluiting in detentiehuizen in plaats van gevangenissen, sluit daarnaast beter aan bij de gedachte van re-integratie (vanaf dag 1 in detentie) en herstelgericht werken.

RESCALED organiseert een conferentie in Brussel op 10 april 2019 in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel. 150 Mensen uit ten minste zes Europese landen leren hier van elkaar en wisselen ideeën uit over de transitie van grootschalige gevangenissen naar kleinschalige detentievoorzieningen die onderdeel uitmaken van de gemeenschap.
De conferentie biedt ruimte om te leren van innovaties rond de transitietheorie, criminologie en penologie en om samen te werken aan een strategisch programma voor RESCALED.

Op 11 april 2019 zullen de conclusies in de vorm van een plan worden gepresenteerd en aangeboden aan leden van het Europees Parlement en de internationale pers.

Aanmelden
Doe en denk mee!  Meer informatie en opgeven voor de conferentie kan via www.rescaled.net