Van Vonk naar Vuur met Anneke Pulskens

Op 11 september vertelt Anneke Pulskens over het belang van investeren in de re-integratie van ex-gedetineerden. Tijdens de Van Vonk naar Vuur bijeenkomst “Kantelen op organisatieniveau” vertelt zij hier alles over en kun je ook met haar in gesprek.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Reserveer snel:
Klik hier als je voor 11 september of de hele serie een kaart wilt bemachtigen.

Het is aantoonbaar lonend voor gemeenten om te investeren in de re-integratie van ex-gedetineerden. Het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) berekende in opdracht van de gemeente Tilburg dat de maatschappelijke kosten lager zijn als basisvoorwaarden zoals inkomen en onderdak zijn geregeld. Tilburg begon daarom een experiment om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving soepeler te laten verlopen en detentieschade te beperken door bureaucratische hobbels weg te nemen.

City Deal Zorg en Veiligheid

Het experiment  van de gemeenten Tilburg en Breda valt onder het programma City Deal voor Zorg en Veiligheid. Daarin werken vier ministeries, waaronder Justitie en Veiligheid, en zeven gemeenten samen. Het doel is criminaliteit en overlast te verminderen door het sociale domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden. De verschillende projecten zijn gericht op specifieke groepen van kwetsbare personen.
Ook sluit de Tilburgse handelwijze aan bij DJI In Verbinding. Een van de speerpunten van deze strategische koers van DJI is nauwere samenwerking met netwerkpartners. DJI hoopt zo vroeg mogelijk tijdens het verblijf van een gedetineerde in een DJI-inrichting met gemeenten afspraken te kunnen maken over trajecten voor justitiabelen. DJI noemt de Tilburgse aanpak een mooi voorbeeld voor andere gemeenten.

Tickets
Kosten zijn €40,- per bijeenkomst of €100,- voor drie bijeenkomsten. Dit is inclusief simpele maaltijd met soep en sandwich, koffie, thee en water en borrel. Studeer je? Gebruik dan de Vonk inspiratie kaart (neem je studentenkaart mee naar de bijeenkomst)

Aanmelden?

Klik hier als je voor 11 september of de hele serie een kaart wilt bemachtigen.

Klik hier als je voor 23 oktober of de hele serie een kaart wilt bemachtigen.

Klik hier als je voor 13 november of de hele serie een kaart wilt bemachtigen.

Nederland Kantelt organiseert deze serie van Vonk naar Vuur i.s.m.: