Succesvolle derde editie van “Laat Maar Waaien!”

Vierhonderd kinderen bouwden in tien dagen maar liefst 16 windmolens op bedrijventerrein De Beemd in Rheden. De windmolens worden net als bij de vorige edities in Arnhem en in de gemeente Haarlemmermeer zelf in elkaar gezet en geïnstalleerd. Ook krijgen de scholieren praktijkles over andere vormen van duurzame energie. Trainees van team Urban Wind van Allliander helpen hierbij.In Nederland gebruikten we het afgelopen jaar – ondanks de grote urgentie van het klimaatprobleem – in plaats van minder, juist méér energie (bron 1 – CBS en bron 2 – NOS). Dat moet anders en daarvoor moeten we ook op lokaal niveau flink in de versnelling met het opwekken van duurzame energie. Initiatiefnemers Inge van der Vaart van I-Link en Petra Lettink van Groene Transitie willen met het project Laat Maar Waaien! kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek, de uitdagingen in de overgang naar een fossielvrije energievoorziening en de vooruitzichten van het op grote schaal oogsten van natuurstroom voor de toekomst. Ze werken samen met Urban Wind (Alliander) en Erwin Coolen, ondernemer (ECHT) en bestuurslid van stichting de Beemd in Rheden. Coolen nodigde Laat Maar Waaien! uit om het derde door kinderen en jongeren gebouwde mini-windmolenpark in De Beemd te bouwen.

Scholieren en jonge professionals werken samen
Scholieren uit groep 7 en 8 van meer dan 10 basisschoolklassen bouwen het mini-windmolenpark op een braakliggend terrein op De Beemd. Ook krijgen de kinderen praktijkles over zonne-energie en warmte/koude opslag in de bodem. De windmolens blijven tot eind september op deze locatie staan. Zestig leerlingen van 4-VWO van Het Rhedens bouwen het materiaal waarmee de basisscholieren zullen experimenteren. Ze voeren zelf in de natuurkundeles diverse metingen uit aan de molens. Trainees van Alliander uit het team Urban Wind helpen bij de uitvoering en geven molens in bruikleen. Zij geven zo hun kennis door aan en leren een project te managen in de praktijk.

Zonder technisch onderwijs geen energietransitie
Eén van de grootste obstakels voor de energietransitie is niet techniek, maar vooral het tekort aan technisch personeel. Met de Laat Maar Waaien!-projecten beogen de initiatiefnemers kinderen en jongeren te laten ervaren hoe hard we techniek nodig hebben in de transitie naar een klimaatneutrale toekomst en kennis te delen tussen jong en oud. Wethouder Duurzaamheid Dorus Klomberg: “Met onze Rhedense klimaataanpak willen we CO2-uitstoot verminderen door energie te besparen en zelf schone en duurzame energie op te wekken. We vinden het belangrijk dat inwoners aan elkaar laten zien wat je zelf kunt doen.”

Lokale partners
Deze derde editie van Laat Maar Waaien! is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Rheden, Stichting bedrijventerrein De Beemd, Ondernemersclub Rheden, OutSmart, Vestas en vele andere partners die in natura bijdragen zoals Suez en Copernico.

Feestelijke opening
Op vrijdagmiddag 15 juni werd het mini-windmolenpark aan de Gildestraat in Velp feestelijk geopend samen met de partners en wethouder Ronald Haverkamp.

Achtergrond
Het project t ‘Laat Maar Waaien!’ Is een initiatief an Inge van der Vaart (Ilink) en Petra Lettink (Groene Transitie) in samenwerking met team Urban Wind (Alliander). Dit is de derde keer dat het eductatieproject wordt georganiseerd. In 2014 was de primeur en verrees in Arnhem het “eerste miniwindmolenpark ter wereld dat door kinderen werd gebouwd” op het IPKW terrein in Arnhem.
‘Laat Maar Waaien! op De Beemd’ is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Erwin Coolen (ECHT) en gemeente Rheden. Het project  wordt gesteund door: Gemeente Rheden, Stichtng De Beemd, OCR, Out Smart, Managed by Nature, Natural Elements, Vestas, Suez, Technoplanet, Copernico, Het Rhedens, pd-reklame en IF-Technology.

Doelstellingen

Niet alleen het Klimaatakkoord is een stip op de horizon, maar ook de afspraken die de gemeente heef gemaakt binnen het Gelders Energieakkoord en de Sustainable Development Goals (in 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie). In 2040 wil de gemeente Rheden energieneutraal zijn.

Meer weten? check op: www.laatmaarwaaien.org
Twitter @LaatMaarWaaien1
Instagram laatmaarwaaien1
Facebook Laat maar Waaien
Of bekijk deze leuke video: https://player.vimeo.com/video/247110457