Nederland kantelt ook in de landbouw!

Was Marcel vier jaar geleden nog volop bezig met schaalvergroting in de vollegronds groenteteeltbedrijf, van ruim honderd hectare monocultuur groente voor de supermarkt. Is hij nu ingekrompen naar drie hectare biodiversiteit (zestig verschillende seizoens groentes) met rechtstreekse verkoop aan de consument: People’s Farm.

Een enthousiaste reactie van Marcel kwam binnen op onze oproep voor kantelverhalen. Met veel genoegen delen we zijn verhaal:

Na vijfentwintig jaar schaalvergroting liep hij tegen de grenzen aan van kostprijsverlaging, de steeds meer kunstmatige input en de uitputting van de Aarde.  Maar bovenal ook tegen het onmenselijke karakter van onze zogenaamde hightech voedselproductie, waarop veel Nederlandse ‘economen’ zo trots zijn.

Hij vond dat het tijd werd dat hij als boer weer met de consument in contact kwam.
Kleinschalig produceren zonder chemisch input, met lokale afzet, in direct contact met de eindgebruiker.
Hij noemt zijn concept PEOPLE’S FARM.
Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en over hun eerste levensbehoefte kunnen leren en proeven!
Waar mensen samenleven rond goede voedselproductie en waar gezondheid voorop gaat!

Een boerderij die midden in de maatschappij staat is zijn grote droom.
Een nog grotere wens is om collega boeren te inspireren in te stappen in zijn concept. Een heuse boer-consument keten op te zetten die ook over 100 jaar nog goed is voor de mens en zijn omgeving.

Deel jij het enthousiasme waarmee Marcel zijn PEOPLE’S Farm heeft opgezet?

Ben jij , of ken jij meer mensen in de primaire landbouw (of stadsbouw) die mee willen doen of wat zien in het concept?
Met meer mensen is al snel een denktank te vormen over hoe People’s Farm er landelijk uit zou kunnen zien.
Kijk voor meer informatie op zijn website. En neem vooral contact met hem op: info@peoplesfarm.nl

Een mooie opstap naar een nieuwe sociale en duurzame food keten!