Slim opgewekt: Zonnestroom én bewuste leerlingen.

Slim Opgewekt wil een betere wereld achterlaten voor de volgende generatie. Dat doen ze door het daadwerkelijk realiseren van duurzaamheid. Zij zien dat scholen wel graag willen verduurzamen, maar in de praktijk tegen de nodige drempels aanlopen. Daarom regelt Slim Opgewekt alles: van advies en financiering tot inkoop, realisatie en beheer. 
Slim Opgewekt verduurzaamt scholen door stroom te besparen, zonnestroom op te wekken en kinderen bewust te maken van stroomgebruik. Hun totaalaanpak bestaat uit een helder financieel plan, het enthousiasmeren en bewust maken van de leerlingen, het realiseren van zonnestroom en de installatie van ons dynamisch ledlichtsysteem (de Educube). En met Slim Opgewekt heeft de school heeft  één aanspreekpunt tijdens het hele verduurzamingstraject. Hoe fijn is dat?

Impact het doel
De mensen van Slim Opgewekt geloven dat ze de meeste milieu-impact kunnen bereiken door bewustwording en daarmee gedragsverandering van leerlingen, ouders en leerkrachten. 
In de afgelopen jaren heeft Slim Opgewekt al vele scholen verduurzaamd. Van eenpitters tot scholenstichtingen, van basisscholen met 70 leerlingen tot middelbare scholen met 2.100 leerlingen, van een installatie met 45 zonnepanelen tot 1.366 zonnepanelen. Bij elke school kijken zij naar de beste manier om zowel energie te besparen als schone energie op te wekken. Bovendien nemen ze altijd de leerlingen mee in de verduurzaming en organiseren ze educatieve en ludieke activiteiten. Leerlingen zijn actief betrokken en worden zo bewust van de duurzame impact die hun school levert. Hier zie je de duurzame impact die zij tot nu toe met al hun scholen realiseerden. 

Techniek is een middel
De duurzame techniek is een middel om milieu-impact te bereiken. Slim Opgewekt past solide technieken toe met een lange levensduur. In de keuze voor de techniek proberen ze daarbij zo goed mogelijk te kijken naar het productieproces en de kwaliteit. Naast dat zij er zelf alles aan doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, verwachten zij dit ook van onze leveranciers. Daarom nemen zij hun verantwoordelijkheid  en bezoeken zij regelmatig de fabrieken waar de producten vandaan komen.

Financiën een randvoorwaarden
Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële haalbaarheid. Het gaat daarbij niet om het advies en of het op papier klopt, maar dat het juist ook in de praktijk klopt. Het gaat er immers om dat de financiële uitkomsten aan de voorkant ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een duurzame oplossing is ook financieel duurzaam en niet belastend voor de toekomstige generatie.  

‘Slim Opgewekt’ is in 2012 gestart en heeft inmiddels ruim honderd locaties op deze manier verduurzaamd. Sinds 2014 heeft ‘Slim Opgewekt’ er een broertje bij ‘Sportief Opgewekt’, gericht op sportclubs. Ook hier zorgen zij voor een totaalaanpak maar dan gericht op wat een sportclub nodig heeft. En in 2016 is gestart met ‘Onze Zorg is Opgewekt’ voor zorginstellingen. Door zo het (bestaande) maatschappelijk vastgoed te verduurzamen vergroten zij de zichtbaarheid van duurzame maatregelen, komen er meer mensen in aanraking met de deze technieken en bereiken ze meer impact.

Wil je ook zonnepanelen op het dak van je school, sportclub of zorginstelling? Of gewoon meer informatie over Slim Opgewekt? Kom in actie! Bezoek hun website en lees over al hun inspirerende initiatieven.

Nog niet bekend met Slim Opgewekt?
Bel of mail dan Chin-Lien via 06 – 20 857 205 of chin-lien@slimopgewekt.nl.