Hartjes van Zuid


Op het Techniek College Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen Albeda en Zadkine, is gestart met het Real Life Learning project Hartjes van Zuid. Binnen de opleiding Technicus Human Technology (werkvelden bouw/infra, logistiek, zorg en leisure) wordt er naast de theorievakken
gewerkt met Real Life Learning Projects.

Dit vraagt om een andere werkhouding van de leerling (en een coachende leraar) namelijk initiatief durven nemen en zowel in groeps-als op individuele basis kunnen werken aan een echt project in een fluïde leeromgeving. Wij stellen dat niet alleen onderwijsinstituten en hun directe netwerk (waar men voor opleidt) betrokken dienen te zijn bij ‘leren en ontwikkelen, maar dat samenwerking tussen opleidingen (cross-overs onderwijs) en niet traditionele netwerkpartners en het bedrijfsleven daarbij cruciaal is.

Binnen de Real Life Learning projecten wordt er daarom gewerkt met thema’s die per leerjaar verschillen. Deze thema’s zijn gerelateerd aan het werkveld en technische pijlers uit de Roadmap Next Economy. Hiermee werken we mee aan de transitie van het huidige technische MBO
onderwijs naar innovatieve lerende gemeenschappen. Met het nieuwe Real Life Learning Project Hart van Zuid werken we de komende periode aan de samenredzaamheid, veerkracht, inventiviteit en creativiteit van onze leerlingen op het Techniek College Rotterdam. Dit Real Life Learning Project wordt daarmee een transmitter van de sociale, economische en fysieke opgave van Rotterdam Zuid. De opleiding Human Technology zit ook nog eens qua geografische ligging (de opleiding zit op de Jan Ligthartstraat) aan de rand van het te ontwikkelen gebied, wat zorgt voor de gewenste (hyper) lokaliteit bij het programma Hart van Zuid. 


Over Hart van Zuid: De opdrachtgever
De Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Ballast Nedam en Heijmans realiseren Hart van Zuid in een unieke publiek-private samenwerking. Ballast Nedam en Heijmans nemen daarin een aantal verantwoordelijkheden op zich die traditioneel bij de gemeente horen.

Over Techniek College Rotterdam: de opdrachtnemer
Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus  2016 verzorgen wij onder deze naam het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Om leerlingen nog beter technisch onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarin werken we nauw samen met het bedrijfsleven.

Over ConComCow: de projectleider
ConComCow staat voor Connecting Communities in Coworking. Het gebruikt technologie en creëert waardevolle data in het onderwijs, het bedrijfsleven, en in de samenleving. Wij werken aan de nieuwe economie in de genetwerkte samenleving en inspireren, coachen en verbinden met projecten, stages en initiatieven.

Deze tekst is aangeleverd door Nynke Schaaf