Zorgeloos wordt inkoopcoöperatie

Let op! – In de VPRO Tegenlicht uitzending van 15 oktober 2017 over Jos de Blok wordt nog melding gemaakt van ons aanvankelijke plan voor een alternatieve zorgverzekering: inmiddels hebben we het plan moeten aanpassen en gaan we ons inzetten voor de vorming van een inkoopcoöperatie.

Terwijl  in Den Haag de nieuwe ministers hun weg proberen te vinden heeft het kernteam van Zorgeloos besloten om op een aantal terreinen haar activiteiten uit te bouwen.

Tien jaar geleden werd besloten de zorgverzekeraars te privatiseren om een vrije marktwerking mogelijk te maken. In werkelijkheid is er van die vrije marktwerking niets gekomen. Nieuwe verzekeraars als Zorgeloos zijn verplicht per nieuwe verzekerden een buffer aan te leggen van ca 1000 euro. De rekensom is eenvoudig als we dat voor alle 19.000 ondertekenaars van het Zorgeloos manifest zouden moeten doen hebben we 19 miljoen euro nodig. Een onmogelijk bedrag, dat kunnen wij niet ophoesten. Bovendien moet je een complexe backoffice optuigen om aan alle bureaucratische voorwaarden te voldoen. Kortom, de drempel voor een nieuwe zorgverzekeraar bleek te hoog: te complex en te duur

Onze lobby om zelfstandig een zorgverzekeraar op te kunnen richten heeft het afgelopen jaar veel tijd in beslag genomen.

Een poging om samen te werken met een bestaande verzekeraar om op die manier onze tien punten van zorg in de praktijk te realiseren mislukte. De verzekeraars zijn wel geïnteresseerd in extra klanten maar minder in de uitgangspunten van Zorgeloos om de mens echt centraal te stellen in plaats van hen als een kostenplaats te beschouwen. Daarvoor moesten we teveel van onze uitgangspunten inleveren en die concessies wilden wij niet doen.
De 10 punten van zorg nog niet ondertekend? Het kan nog . Je bent welkom om dat hier te doen.

Geven we daarom op?

De initiatiefnemers Jos de Blok en Jan Rotmans zijn allerminst bereid om bij de pakken neer te zitten. En er zijn nog meer wegen die naar Rome leiden.

Vanaf 1 januari 2018 zal met behulp van enkele sponsors een professionele, kleine organisatie worden opgetuigd die de doelstellingen van Zorgeloos en haar ondertekenaars verder gaat uitdragen. In samenwerking met andere initiatieven en netwerken gaan we de mogelijkheid onderzoeken om een inkoopcoöperatie te starten. Dat houdt zoveel in dat Zorgeloos zich voor haar leden hard zal maken voor de beste zorg voor iedereen voor de meest gunstige premie. Bovendien gaan we de mogelijkheden verkennen van een keurmerk voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders: aan welke kenmerken moeten die voldoen om de zorg menselijker, eenvoudiger en goedkoper te maken/

De leden van de coöperatie zijn straks verzekerd bij een van de bestaande zorgverzekeraars. Het is de verzekeraar die het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past en die door de tussenkomst van de van de coöperatie Zorgeloos zich zal houden aan de afspraken. We hebben gesprekken met diverse grotere organisaties zoals vakbonden en grote bedrijven om te zorgen dat we voldoende leden krijgen om onze stem te laten horen.
We hopen in januari meer te kunnen laten horen over de coöperatie.

Heb je de uitzending gemist? Kijk hem hier terug.

Meer weten over zorgeloos?