Werkatelier: Vertaalslag naar de Praktijk, Vertaalbare Verhalen. Henry MentinkDe duurzame bedrijven van Henry Mentink groeien weliswaar langzaam, maar ze kunnen niet failliet, beweert hij. Wat is het geheim van deze idealistische serie-ondernemer? Henry Mentink  weet mensen enthousiast te maken in het meegaan met idealen voor een andere maatschappij. Jij hebt vast ook de droom om de wereld een stukje beter achter te laten. We kunnen daar veel over praten, we kunnen actie voeren maar we kunnen het ook gewoon doen. Doe je mee? Kom dan naar het werkatelier en ga aan de slag met rasondernemer Henry Mentink. 

Henry Mentink is ondernemend en weet mensen enthousiast te maken in het meegaan met idealen voor een andere maatschappij. Hij is al vele jaren bezig met experimenten op gebied van de nieuwe economie / deeleconomie. Hij schreef hierover al in 1996 een boek “Op weg naar groen geld”. Voor hem is deeleconomie niet alleen het slim delen van producten en diensten. Hij heeft zich daarbij ook bezig gehouden met een andere zakelijke opzet van een organisatie, zodat die beter aansluit bij dit nieuwe denken. 

Zo heeft hij de eerste professionele wereldwinkel in NL in 1992-94 ontwikkeld geheel gefinancierd d.m.v. communityfunding. 

In 1993 begon hij met een delen van één auto en kwam daardoor in contact met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en kreeg de opdracht voor de oprichting van de Stichting voor Gedeeld Autogebruik, die van 1995 10 jaar lang het delen van auto ondersteund heeft in NL. In die tijd zijn ook de eerste contacten gelegd met CBA voor de deelautoverzekering (CBA was de enige Verzekeringsmaatschappij. die toen ook al vooruit liep in het denken over deze nieuwe opportunity). 

In 1996 bedacht hij een nieuw verzekeringsconcept dat hij “People Linked” noemde en won daarmee de 1e prijs bij de Nationale Ideeënlijn. 

In 2002 was zijn ene deelauto gegroeid naar zes en heeft toen de deelauto organisatie Wheels4all opgericht als een coöperatie. Ook daarin werd een heel groot deel van de aankoop van auto’s gefinancierd d.m.v. de inbreng van eigen leden. In 2011 is het omgezet naar MyWheels, omdat we toen begonnen met het uploaden van particuliere auto’s . De Coöperatie is toen ook omgezet naar een sociocratische stichting/BV. Deze vorm wordt inmiddels door de overheid erkend en geeft vrijstelling voor het inrichten van een OndernemingsRaad.

Hij is momenteel bezig met het opzetten van een internationaal centrum voor de nieuwe economie in het Veerhuis te Varik. Daarin wil  hij onderzoeken wat er na het autodelen nog meer van de vruchten van de aarde gedeeld kan worden. 

Dit vergt o.a. ook een nieuwe kijk op het maken van een businessplan. Hij ontwikkelde hiertoe het concept van een businessplan in een doos. Een doos die uitnodigt de binnen en buitenkant van een organisatie in balans te ontwikkelen. Interessant is de gedachte om te kijken hoe het verdienmodel aan de binnenkant eruit ziet; de buitenkant met V&W en balans kennen we immers.