LEES-zing Anke Siegers op de Kantel Praktijkdag

Het risico met de kantelbeweging is dat het blijft steken in theorie en praten over. De kunst in deze periode is om de slag naar de praktijk te maken. Daarom werk ik graag mee aan deze kantelpraktijkdag. 
In een interactieve lezing start ik  met een klein deel over de transitie beweging waarin we ons nu bevinden en waarom echte veranderingen zo nodig zijn. Ook zal ik vertellen over de praktijk binnen het onderwijs en het sociaal domein. We gaan daarna met elkaar een deep democracy check-in doen waaraan iedereen actief deel kan nemen om een gekantelde manier van samenwerken en dialoog te ervaren.