Werkatelier: Van Omdenken naar Omzet. Marleen Janssen Groesbeek


Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool in Brabant. Het motto van haar lectoraat is Change finance, finance change. In haar lectorale rede benadrukte zij dat als we een ander financieel systeem en een duurzaam geld- en bankwezen willen, dat we daarvoor zelf in actie moeten komen. Marleen studeerde economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar afstudeerscriptie ging zij op zoek naar een bruikbare definitie voor immateriële basisbehoeften.

Zij was 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het Financieele Dagblad. Na haar journalistieke loopbaan werkte ze een aantal jaren als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers actief op de Nederlandse financiële markten. Daarna was ze bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere voor stakeholderengagement en integrale jaarverslaggeving.

Haar eerste boek Maatschappelijk Ondernemen verscheen in 2001 en sindsdien heeft ze met regelmaat boeken gepubliceerd over duurzaamheid, creativiteit en leiderschap. Ze is lid van het Groene Brein, het Sustainable Finance Lab (SFL) en het Sustainable Pension Investment Lab (SPIL) en is columnist bij het duurzame tijdschrift P+.

Marleen heeft verschillende nevenfuncties. Ze is bestuurslid bij CE Delft, een advies- en consultancybureau voor duurzaamheid. Ze is lid van de Raad van Advies van de ASN BANK en  penningmeester van het bestuur van de theatergroep O.T. Rotterdam. Zij is voorzitter van het bestuur van Rankabrand, een non-profit rankingorganisatie en voorzitter van het bestuur van Fossiel Vrij Nederland.  Ze maakt ook deel uit van het bestuur van de Pieter Hennipman stichting en van de Werkgroep Cultuur, Ethiek en Gedrag van NBA, de beroepsorganisatie van de accountants.