Ontroesten van de zorg in Amsterdam

Maandag 10 april sprak Jan Rotmans in Pakhuis de Zwijger op de conferentie van 1ste lijn Amsterdam voor zorgverleners en medewerkers in en om de eerstelijnszorg. Verandering van tijdperk: wat betekent dat voor zorgprofessionals?

Beschaafde opstand in de zorg in Amsterdam!
Jan Rotmans legt uit hoe onze veranderende samenleving ook de zorg beïnvloed. Van een situatie waarin top-down, collectiviteit en gelijkheid heerst, gaan we na de huidige situatie van chaos naar een nieuwe wereld met gepersonaliseerde zorg, verandering van onderop en decentralisatie. Er zijn maar liefst 100 vernieuwingsinitiatieven in de zorg. Burgers zelf vormen de nieuwe zorgmacht.

Jan Rotmans roept op om als huisarts of verpleegkundige iedere patiënt ongelijk te behandelen. En aan managers om bottom-up initiatieven ruimte te geven. Organisaties moeten het hebben over wat het oplevert, niet over wat het kost.

Hij roept de zorg op tot een beschaafde opstand!

Een opstand voor zorgstelsel dat menselijk, eenvoudig, goedkoper en rechtvaardig is. In plaats van het huidige stelsel dat technocratisch, bureaucratisch en complex is, en waar bovenal de mens niet centraal staat.

Jan Rotmans schetst de paradox van de toekomst: digitalisering leidt tot nog meer behoefte aan menselijk contact. Er is behoefte aan meer liefdevol zorg. Organisatie van zorg op basis van vertrouwen. Zorg waarin de mens centraal staat.

Later op de avond werd pijnlijk duidelijk hoeveel invloed dit heeft op patiënten. De stoere, palliatieve borstkanker patiënt Peterke Ubbens legt haarfijn uit hoe belangrijk het is dat je als mens wordt gezien door zorgverlener. Peterke legt uit hoe ZIJ heeft moeten leren om de taal van de zorg te spreken, hoe zij zelf moest uitzoeken waar ze terecht kon voor de hulp waar zij behoefte aan heeft. Er was niemand die echt met haar meedacht of haar de weg wees.

Hier de tips van Peterke Ubbens voor zorgprofessionals:

Het Cancer Care Centre van Annemarie Beintema zet een oncologische patiënt wel echt centraal.
Alle zorg is volledig vanuit de mens vormgegeven. Zie: www.cancercarecenter.nl

Kantelen als zorgprofessional?
Jan Rotmans deelt de inzichten en tips die hij heeft verzameld:

  • Doe het niet alleen
  • Begin ongewoon en klein
  • Leer genieten van de weerstand
  • Ga daar waar de energie zit
  • Pak de vernieuwingsruimte
  • Durf te falen

Lotte Dijkmans van het Hilton hotel inspireert vanuit het hotelwezen hoe je een patiënt echt centraal kunt zetten.

1. Regel het gewoon! 2. Doorbreek verwachtingen. 3. Goede service moet je intern en extern organiseren. 4. Zeg altijd sorry (en geef niet je collega de schuld) 5. Klachten? Voer het gesprek van mens tot mens .

TEKENINGEN DOOR: MARIEKE VAN DER VELDEN