Historisch klimaatakkoord Parijs is een feit

Champagne en whisky bij #NLkantelt om historisch klimaatakkoord Mondiaal samen voor betere tijden! Een verheugend klimaat verdrag, het geeft energie! #klimaatakkoord! #cop21

Voor het eerst in de geschiedenis hebben 196 landen een wereldwijd klimaatakkoord gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het ziet er naar uit dat in Parijs een historisch klimaatakkoord is gesloten. Nog steeds niet wat nodig is, maar wel wat nu mogelijk is. Het glas is ½ vol én leeg. Vooral vanuit de onderliggende 100% acceptatie dat er een klimaatprobleem is waarmee de wereld aan de bak moet is het cruciaal dat vanuit dit momentum nu de #grote_bedrijven worden aangehaakt, door CO2-uitstoot te beprijzen. Nu even geen kanttekeningen, voorbehouden, tegenwerpingen, zure reacties of scepsis, aldus Jan Rotmans: “Dit klimaatakkoord is een historische gebeurtenis. 30 jaar geleden begonnen met klimaatonderzoek en veel zien veranderen en toch niet gedacht dat er nu een wereldwijd klimaatakkoord zou zijn! Het energieakkoord in Nederland moet nu drie keer over de kop na dit wereldwijd klimaatakkoord: een enorme kans en uitdaging voor Nederland. Afscheid van fossiele brandstoffen, van kolen, olie en uiteindelijk gas. Wereldwijd klimaatakkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor fossiele energie industrie en hun positie op de financiële markten. Een historische dag die kantelpunt kan zijn in de transitie naar duurzame economie, elke investering in fossiel is nu risicovol.”


De belangrijkste punten van het klimaatakkoord:

  • De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celcius. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.
  • De partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.
  • Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.
  • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.
  • Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.
  • Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.

Lees hier de volledige tekst van het klimaatakkoord (pdf).