Nederland kantelt, Texels onderwijs ook?

Op initiatief van Jessica de Graaf uit Oosterend kwamen maandagavond twee landelijk vermaarde gastsprekers naar Texel: Sandra Verbruggen en Jan Rotmans, beide van het kernteam Nederland Kantelt. Jessica de Graaf hoopt dat er door de kantelavond mooie initiatieven en alternatieven op het eiland ontstaan: “We moeten terug van systeemgericht naar mensgericht handelen!”

Maandag 31 augustus vond in OSG de Hogeberg een ‘kantel-avond’ plaats, waarin professor Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde) de kanteling in de samenleving belicht. Onderwijsvernieuwer Sandra Verbruggen ging in op de veranderingen in het onderwijs en Brendan de Graaf vertelde over de bijzondere weg die hij qua onderwijs en carrière heeft afgelegd. Uiteraard ontbrak ook Scholengroep Texel niet. De avond, waaraan het Texelfonds medewerking verleende, begon om 19.00 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

Professor Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, geldt als een internationale autoriteit. In zijn boek ‘Verandering van Tijdperk‘ (waarin hij onder meer koploper Brendan de Graaf interviewt) stelt hij dat Nederland de komende decennia naar een samenleving toegroeit, waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen, radicaal worden omgegooid. Veranderingen op het gebied van zorg, energie, onderwijs, economie en financiën zijn al duidelijk merkbaar. Verleden jaar startte Rotmans het initiatief ‘Nederland kantelt’ dat zichtbaar wil maken hoe groot en breed de vernieuwingsbeweging in Nederland is. Het moet volgens hem snel anders op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en gezondheidszorg. Rotmans zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers. Inmiddels heeft hij zo’n 250.000 mensen bereikt.

Onderwijsvernieuwer Sandra Verbruggen schreef samen met Rotmans een analyse over de stand van zaken in het onderwijs. Zij stellen dat er vanaf 1950 veel is gesleuteld aan het onderwijs, maar dat dit niet tot wezenlijke verbetering van de kwaliteit heeft geleid. Wel tot onrust en frustratie. Een omwenteling is nodig, zodat in het onderwijs persoonlijke ontwikkeling en het leren, van zowel leerlingen als docenten, weer centraal komt te staan, zo stellen Verbruggen en Rotmans. Die omwenteling moet echt van onderop komen, waarbij docenten op hun creativiteit en hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en schoolleiders richting en ruimte geven.

Meer informatie: Texel Kantelt