Waarom Nederland Kantelt? Jan Rotmans aan het woord

Waarom Nederland Kantelt?

Jan Rotmans: “Enerzijds is er het digitale kantelplatform Nederlandkantelt.nl. Hier wordt voor negen verschillende domeinen (Onderwijs, zorg, energie, water, bouw, ruimte, kunst/cultuur, water en financiën) inzichtelijk gemaakt wat voor vernieuwing plaatsvindt, wie belangrijke vernieuwers zijn (kantelaars, koplopers en verbinders) en hoe je je daar aan kunt verbinden. Anderzijds is er het kantelteam dat bestaat uit verbinders die op allerlei plaatsen in Nederland helpen om een gemeente of regio sneller te laten kantelen. Het kantelteam is al actief in diverse plaatsen zoals in Uden, Venlo, Zwolle, Arnhem en Nijmegen, Groningen en Rotterdam en in de toekomst in nog veel meer plaatsen. Het kantelteam helpt ter plaatse om koplopers te verbinden aan bestuurders, om bestaande en nieuwe plannen te realiseren in de praktijk, om belemmeringen uit de weg te ruimen en om nieuwe vormen van financiering te ontwikkelen. Het is heel praktisch, gericht op de implementatie van de kanteling. De kanteling wordt zo praktijk. Geen woorden maar daden. We gaan het ongewoon doen!”

Het doel is om zichtbaar te maken hoe breed en groot de vernieuwingsbeweging in Nederland al is. Veel vernieuwers opereren binnen hun eigen domein, hun silo’s, en zijn nagenoeg onbekend in andere domeinen. Zo zijn vernieuwers in het onderwijs nauwelijks bekend buiten het onderwijs en kennen vernieuwers in het onderwijs de vernieuwers in de zorg weer niet. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen silo. Nederland Kantelt wil de muren tussen de silo’s slechten door te stimuleren dat vernieuwers in uiteenlopende velden elkaar leren kennen en van elkaar gaan leren. ‘Tear down the silos’ is het motto van Nederland Kantelt. Juist door verbindingen te leggen tussen allerlei domeinen wordt de veerkracht van de vernieuwingsbeweging groter. Daarin spelen verbinders een cruciale rol. Het idee is om in vijf jaar een sprong te maken van 250.000 mensen naar 2,5 miljoen mensen. Dat is 20% van de 12,5 miljoen mensen die ouder zijn dan 20 jaar. Historische transities, zoals de demografische en epidemiologische transities, laten een patroon zien dat bij 20% van de volwassen bevolking een kantelpunt wordt bereikt. Vanaf dat moment wordt de transitie onomkeerbaar en raakt zij in een stroomversnelling.

Jan Rotmans: “Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. Dat was voor mij ook de reden om in november 2014 het initiatief Nederland Kantelt te starten. Hier wordt voor negen verschillende domeinen (onderwijs, zorg, energie, water, bouw, ruimte, kunst/cultuur, water en financiën) inzichtelijk gemaakt wat voor vernieuwing er plaatsvindt, wie belangrijke vernieuwers zijn (kantelaars, koplopers en verbinders) en hoe je je daaraan kunt verbinden.”

Meer lezen over Jan Rotmans zijn hoofdstuk K van Kantelen? Lees het Kantelingsalfabet, met bijdragen van kernteamleden #NLkantelt Anke Siegers met de B van Besluitvorming en Nynke Schaaf met de R van Revolutie. #kantelingsalfabet