De Burgerkamer geselecteerd voor Democratic Challenge!

Na de lancering van Nederland Kantelt eind 2014, beschreven wij Burgerkamer Langedijk als 1 van de eerste kantelprojecten op ons digitale platform. Maar hoe is het daarna gegaan met de Burgerkamer en de gemeente Langedijk? Nederland Kantelt ontving een update van één van de oprichters, Bart Muurling.

Muurling: “Per 1 januari 2015 staat Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. Tot eind 2014 is er € 40 miljoen verlies geleden. Langedijk heeft 27.000 inwoners. De Burgerrekenkamer is van mening dat het huidige democratische model in dit soort situaties volstrekt achterhaald is en verlegt zijn inspanningen successievelijk van controle naar veranderen. Wij hebben ons aangemeld bij Nederland Kantelt en hebben deelgenomen aan de activiteiten van Democratic Challenge, een initiatief van het ministerie van BZK. De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven.”
De Burgerrekenkamer Langedijk is eind 2012 opgericht door een aantal verontruste burgers van de gemeente Langedijk (NH). Zij keken met zorg naar de steeds verslechterende financiële positie van hun dorp. Extreem grote grondposities en investeringen vanuit de winst die daarop gemaakt moest worden zorgden daarvoor, we beschreven het al eens eerder op Nederland Kantelt

De Burgerrekenkamer is één van de geselecteerden voor ondersteuning door het ministerie van BZK om de bestuurlijke vernieuwing te bereiken. Het doel is om het idee van burgertoezicht op de besteding van publiek geld breed te verspreiden en de Burgerrekenkamer een legitieme positie te geven in het democratische bestel. Zodat zij gevraagd en ongevraagd mee kunnen praten over de besteding van het geld dat burgers beschikbaar stellen voor het publieke domein.

Met wetenschappers, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en experts van verschillende departementen hebben wij in juni 2015 de focus geformuleerd voor ambities en activiteiten die bijdragen aan verdere transparantie en modernisering van de overheid. Binnenkort volgt individueel overleg met medewerkers van BZK over de steun die zij de Burgerkamer kunnen geven.

Nederland Kantelt feliciteert Bart Muurling met deze prestatie!