Portretten van bezoekers LenteKantelfestival

Deze week een aantal portretten van bezoekers van het Lente Kantel festival in maart. De persoonlijke interviews zijn gemaakt door Petra Kroon van Goed Geefs en de prachtige foto’s door fotograaf Paul Voorthuis van High Zone.

Yvonne van den Heuvel- van de Graaf
Schrijver, regisseur – en redacteur bij IKON tv-programma De Nieuwe Wereld

‘Ik ben vooral levensbeschouwelijk aan het kantelen. Ik geloof in liefde, los van religie. Het gaat mij om gelijkwaardigheid, dat we gaan denken vanuit die gelijkwaardigheid. En dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, hulp durft te vragen. Dat gebeurt nauwelijks, durven mensen vaak niet. Maar als je uitgaat van vertrouwen, en je openstelt, krijg je een totaal andere wereld. Een wereld van duurzaamheid, van respect, van volledige gelijkheid. Dat is echt een innerlijke drive, komt recht uit mijn hart.’

Jolanda Kirpensteijn
Eigenaar trainingsbureau dat mensen helpt om verandering in gang te zetten.

‘Van jongs af aan voelde ik dat er iets niet klopte. Hoe kun je iets maken dat zoveel afval veroorzaakt of zo onbezield is, vroeg ik me af. Gebouwen bijvoorbeeld. Als ik daar naar keek, vond ik ze zo liefdeloos ontworpen, niet bezield. Zo zonder gevoel voor bijvoorbeeld de mensen die in zo’n gebouw moeten werken. Ik had die woorden toen niet, vond die later pas. Maar dat gevoel zat er heel vroeg heel diep in.’

Paul van der Plas

Via theater wil hij mensen meer in verbinding brengen met zichzelf en de wereld om hen heen. ‘Die hele hausse aan communicatietrainingen die je de afgelopen decennia ziet. Dat betekent voor mij dat mensen geen verbinding meer hebben met wie ze zijn. Ik voel me samensmelten met wie ik ben als ik fruit pluk in het wild en daar jam van maak. En dat ik dan de kast opendoe en al die potjes zie staan, die ik ga uitdelen. Daar word ik gelukkig van.’

Wilma Viel
Gebiedsmanager Almere Stad Oost

‘Ik laat ambtenaren zien wat er gebeurt in de wijk door ze mee naar buiten te nemen. Zo ben ik onlangs uren gaan fietsen met een aantal om ze de verhalen van bewoners te laten mee-maken. Na afloop bedankten ze me allemaal. Kun je raar vinden maar praten met bewoners wordt vaak nog steeds gezien als tijdsverlies terwijl het vaak juist winst oplevert. Je bent toch geen ambtenaar om 40 uur per week in het stadhuis te zitten?’

Jan Willemsen
Docent praktijkonderwijs

‘Onderwijs staat al jaren stil. Terwijl wij als docenten juist verandering willen. Die onvrede die er is over bijvoorbeeld het salaris en dat we te veel taken hebben, dat laat voor mij zien dat we het anders willen. Ik hoop hier gelijkgestemden te vinden om samen een ander onderwijs vorm te geven. Veel minder doseren – inderdaad met een s – dat kunnen leerlingen prima zelf. Ze kunnen heel goed zelf bepalen hoe ze stof tot zich nemen. Onderwijzen, dus faciliteren in dat leren, dat is wat wij moeten gaan doen. Wij zijn ontwikkelaars, dat is onze passie. Daar moeten we weer meer naar luisteren.’

Amber – dochter van- en Sylvia van Overschot

eigenaar Technotutor Nederland

Amber: ‘Sinds kort heb ik de diagnose chronische lime. Dat heeft 14 jaar geduurd eer die officieel gesteld werd. Ik ben in die tijd op school tegen veel problemen aangelopen. Ik wilde wel naar school, maar ik kon niet. Ik heb zelfs 2 jaar thuis gezeten.’
Sylvia: ‘Als je dan die trein mist….er komt geen 2e langs. Wat gaat dat worden dan? Je wil toch dat je kind haar toekomst kan vormgeven.’
Amber: ‘Pas als je vastloopt, ga je op zoek naar verandering.’
Sylvia: ‘Daarom ben ik mijn bedrijf begonnen dat op een andere manier leren mogelijk maakt. Onderwijsvernieuwing dus. We hebben bij dit Kantelfestival al veel herkenning gevonden…’
Amber: ‘..en als je meer mensen tegenkomt…’
Sylvia: ‘…kun je meer veranderen….’
Amber: ‘…kantelen…’
Sylvia: ‘…we vinden steeds meer kantelstukjes.’

Sebastian Duchène
Kracht in NL/MAEX

‘Ik vind het interessant om de worsteling te zien tussen de oude wereld en al die nieuwe initiatieven. Daar zit innovatie, mensen die dingen vanuit hun hart doen. Doe ik ook. Bij MAEX. Ik vind het belangrijker dat ik iets doe wat ik echt met plezier doe dan dat ik bakken met geld verdien. Als ik 40 uur per week aan mijn werk besteed, moet het ook echt iets toevoegen.’

Jaap Langeman

‘Ik was onlangs bij een ander event met sociaal vernieuwers en daar kwam ik met zo’n energieboost vandaan. Dit is wat ik wil, dacht ik, mensen ontmoeten die me inspireren. Die niet direct vragen naar mijn verdienmodel, die luisteren naar mijn idee en niet alleen maar allerlei mitsen en maar-en zien. Ik heb zelf de afgelopen 3 jaar een transitie doorgemaakt. Nu wil ik echt gaan doen, niet alleen meer denken. Dit voelt als passie in plaats van portemonnee. Waar Nederland Kantelt zou kunnen helpen? Zou wel fijn zijn als er een vernieuwingsbudget zou zijn bij organisaties. Dat een paar procenten van dat budget besteed wordt aan vernieuwing. Zonder dat daar voorwaarden aan gesteld zijn. En dat we dan dus gewoon kunnen gaan doen. Daar zou Nederland Kantelt een lobby voor kunnen voeren.’

Maria Mazarakis
oprichter Inspiratiehuis Arnhem

‘Toen ik 1,5 was, kreeg ik kinderleukemie. Tot mijn 7e heb ik heel veel tijd doorgebracht tussen 4 witte ziekenhuismuren. Wat voelde ik me eenzaam. En wat heb ik vaak op die knop gedrukt om een zuster te roepen. Zo veel dat de verpleegkundigen zeiden dat dat toch niet de bedoeling was van die knop. Voor serieuze zaken, daar was die voor bedoeld. Maar ja, wat is er voor een kind nu serieuzer dan contact?

De eenzaamheid stopte niet toen ik genezen was. Destijds ging je simpelweg dood aan kanker, dus mensen geloofden me niet dat ik zo ziek was geweest.

Dat is mijn drijfveer geworden: vanuit die eenzaamheid op zoek naar verbinding. Want als je je eenzaam voelt, moet je contact maken. Ik hoop dat mijn kanteling een voorbeeld is voor anderen.’

Berent Stemerding
gepensioneerd, wordt binnenkort 80

‘Waar ik naar op zoek ben hier? Uhm…moeilijke vraag. Ik hoorde zondagochtend op tv over dit festival, en ik dacht: daar fiets ik langs. Ik wil iets nieuws ontdekken, wat dat ook is. Het staat voor mij vast dat het anders moet, want zo kan het niet langer. Ik was vroeger al een kantelaar. Ik kwam niet opdagen bij de verplichte herhalingsoefening van het leger. Geweigerd. Nou, dat heb ik geweten. Een jaar lang hebben ze onderzoek naar me gedaan. M’n hele doopceel gelicht. Op mijn werk zijn ze geweest, vrienden ondervraagd, noem maar op. Na dat onderzoek moest ik voor een soort jury komen. Die zat achter zo’n grote houten tafel. Via een lang, smal gangpad moest ik daar naar toe lopen. Alles was gericht op intimidatie. Straf heb ik niet gekregen. Door die weigering – en vooral dat onderzoek daarna – ben ik wel een heel andere weg ingeslagen dan mijn familie. Ik kom uit een traditioneel nest. Ik ben veel gaan lezen, anders politiek georiënteerd geraakt.‘

Sandra Barth
mede-eigenaar Seats2Meet Amersfoort Noord

‘We willen van Seats2Meet een soort kantelcafe maken. Samen met een collega heb ik het onlangs overgenomen, we hebben nog nooit zoiets gedaan. Dus we vinden het heel spannend. Het komt heel erg van binnenuit om dit te doen. Ik geloof dat we met z’n allen naar een maatschappij gaan met meer verbinding met elkaar en met de aarde. Dat bewustzijn vraagt om innovatie. Die kanteling faciliteren en die 2,5 miljoen mensen bereiken, daar wil ik een bijdrage aan leveren.’