Lancering United 4 Art

Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Een zeldzame periode waarin de samenleving en economie ingrijpend en onomkeerbaar veranderen. Zo’n kantelperiode wordt gekenmerkt door chaos en onzekerheid. Er ontstaan spanningen en conflicten tussen degenen die mee willen veranderen (de nieuwe orde) en diegenen die het oude in stand willen houden (de oude orde).

Als Jan Rotmans’ hypothese klopt dat we een nieuw tijdperk binnentreden, dan gaan kunstenaars en creatievelingen opnieuw de voorhoede vormen van een nieuwe orde. Een nieuwe orde die de nieuwe samenleving en economie vormgeeft. Die de onrustige, turbulente en chaotische overgangsperiode kan duiden. Veel mensen zijn bang, er zit veel angst in de samenleving, weinigen hebben inzicht, nog minder hebben overzicht. Er is dan ook grote behoefte aan duiding van dit verandering van tijdperk op artistieke wijze: in woord, beeld en geluid.

Dat was een van de onderwerpen bij het gesprek van Jan Rotmans, Sharona Ceha en ondergetekende met een aantal kunstenaars op 14 april bij TAC (Temporary Art Centre) in Eindhoven. In deze creatieve omgeving, aan een lange tafel ontspon zich een discussie over de werkelijke vrijheid van een kunstenaar om te kunnen creëren. Over de manier waarop kunstenaars de tijdgeest inschatten en de creatieve manieren waarop zij daarop reageren. Zoals Rik van Iersel met zijn Bureau Beukorkest.

We spraken over de manier waarop de aanwezige kunstenaars naar de wereld kijken en onder welke omstandigheden waarop zij wel of niet kunnen creëren. Daar speelt geld uiteraard een rol bij. Wel of geen subsidie krijgen. Wel of niet moeten gaan werken in een baan en dan op andere tijden je kunst beoefenen. Welke rol zou een basisinkomen spelen?
Het was een zeer boeiend gesprek dat zeker zal worden voortgezet.
Hiermee is united4art geboren.

Op welke manier united4art vorm zal krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal werkenderwijs duidelijk worden. Ben je kunstenaar en zou je willen aansluiten bij united4art, dan kun je je melden bij Nederland Kantelt.

Wij willen de creatieve sector dan ook uitdagen om dat leiderschap op te pakken. Dat kan op verschillende wijzen. Dat kan in de vorm van ‘framing’ en opinievorming, door de kantelende tijdsgeest te duiden op artistieke en creatieve wijze. Zijn kunstenaars gevoelig voor veranderende tijden? En als dat zo is, hoe verbeelden zij die dan?